T3, 15/12/2020 04:21

Khánh Hòa: Tổng sản lượng thủy sản đạt 110.860 tấn

Chưa có đánh giá về bài viết

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, ước tính đến hết năm 2020, tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng trên địa bàn toàn tỉnh đạt 110.860 tấn, tăng 1,7% so với năm 2019.

Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản đạt 97.390 tấn, giảm 0,1%; sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 13.470 tấn, tăng 17,1% so với năm trước.

Nông dân TP. Cam Ranh gặp khó khăn trong tiêu thụ cá mú do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Năm 2020, bên cạnh việc tạo điều kiện cho ngư dân tiếp cận với các chính sách hỗ trợ về khai thác thủy sản, nhất là khai thác xa bờ, các ngành chức năng của tỉnh đã tập trung triển khai các biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định nhằm góp phần khắc phục thẻ vàng của EC đối với thủy sản khai thác của Việt Nam. Trong năm, sản lượng thủy sản nuôi trồng tuy tăng nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc tiêu thụ của người dân gặp nhiều khó khăn, hiệu quả nuôi thấp đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người nuôi trong tỉnh.

H.L

Nguồn: Báo Khánh Hòa

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!