Sản xuất lươn giống bằng thức ăn công nghiệp

(TSVN) – Lươn giống nhân tạo có nhiều ưu điểm như cỡ giống đồng đều, chất lượng ổn định, sử dụng được thức ăn viên giúp tăng tỷ lệ sống và thuận lợi trong quá trình nuôi.

3 năm trước

LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!