Đẩy mạnh công nghệ trong tái cơ cấu ngành thủy sản

(TSVN) – Bộ NN&PTNT vừa phê duyệt Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021 – 2025. Mục tiêu nhằm nâng cao giá trị gia tăng, giảm chi phí sản xuất, giảm tổn thất sau thu hoạch và phát triển bền vững ngành thủy sản.

3 năm trước

error: Content is protected !!