Đẩy mạnh công nghệ trong tái cơ cấu ngành thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bộ NN&PTNT vừa phê duyệt Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021 – 2025. Mục tiêu nhằm nâng cao giá trị gia tăng, giảm chi phí sản xuất, giảm tổn thất sau thu hoạch và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Cụ thể, Kế hoạch xác định được nhu cầu đổi mới công nghệ và sáng tạo trong sản xuất thủy sản để xây dựng các chương trình khoa học công nghệ phục vụ thực tế sản xuất; Hàng năm, công nhận được tối thiểu 4 tiến bộ kỹ thuật; chuyển giao được tối thiểu 4 tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất thủy sản; tối thiểu 200 cơ sở sản xuất thủy sản được phổ biến, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, hiệu quả kinh tế tăng >25% so với mô hình sản xuất truyền thống.

Cùng đó, hàng năm tổ chức từ 3 – 4 diễn đàn để phổ biến, giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới, các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong khai thác, bảo quản sản phẩm thủy sản, nuôi trồng thủy sản cho ít nhất 400 cơ sở ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; Tổ chức được ít nhất 2 hội chợ thiết bị và công nghệ thủy sản để giới thiệu, trưng bày, triển lãm các thiết bị, công nghệ, sản phẩm tiên tiến có thể thương mại hóa và ứng dụng, chuyển giao vào thực tiễn sản xuất ở Việt Nam;

Đồng thời, xây dựng được hệ thống thông tin khoa học công nghệ thủy sản đầy đủ, đáp ứng nhu cầu quản lý, cập nhật, trao đổi thông tin trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thủy sản; phát triển thị trường khoa học công nghệ thủy sản trực tuyến.

Để hoàn thành những mục tiêu này, Kế hoạch đặt ra 3 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện giai đoạn 2021 – 2025, gồm: Rà soát, đề xuất chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo và ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ thủy sản; Rà soát, đánh giá, công nghệ tiến bộ kỹ thuật để phổ biến, ứng dụng, chuyển giao vào thực tế sản xuất thủy sản; Xây dựng hệ thống thông tin khoa học công nghệ phục vụ gắn kết nghiên cứu và chuyển giao, phát triển thị trường khoa học công nghệ.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!