Lính tàu ngầm và niềm tự hào canh biển

Qua 10 năm thành lập với việc tiếp nhận, quản lý 6 chiếc tàu ngầm tối tân, cán bộ chiến sĩ, thủy thủ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 tiếp tục phấn đấu, phát huy kết quả đạt được, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc

3 năm trước

Đa dạng hình thức tuyên truyền về biển, đảo

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị Vùng 2 Hải quân đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền biển, đảo. Qua đó, tạo sự lan tỏa và nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

3 năm trước

error: Content is protected !!