T6, 29/03/2024 07:58

Tăng cường hoạt động của Hội thủy sản tại các địa phương

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Ngày 28/3, ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam đã có công văn số 34/HTS-VP gửi Hội Thủy sản, Hội nghề cá tỉnh, thành phố về việc đẩy mạnh hoạt động, củng cố Hội Thủy sản, Hội nghề cá các tỉnh, thành phố.

Trong công văn nêu rõ, thời gian qua các tỉnh Hội Thủy sản, Hội Nghề cá tỉnh, thành phố đã có nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển thủy sản tại địa phương, chủ động, tích cực, đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tham gia hỗ trợ hội viên, ngư dân, góp phần thúc đẩy phát triển của ngành thủy sản và bảo vệ biển đảo tổ quốc. Hoạt động của các tỉnh Hội thủy sản, nghề cá địa phương được các Bộ, ngành, địa phương ghi nhận và đánh giá cao. 

Hội Thủy sản Việt Nam phối hợp cùng Bộ NN&PTNT, Cục Thủy sản tổ chức hoạt động đối thoại với cộng đồng ngư dân. Ảnh: Thùy Khánh

Tuy nhiên, bên cạnh đó một số tỉnh Hội do còn có nhiều đặc điểm khác nhau nên hoạt động còn nhiều hạn chế, không tập hợp được hội viên, khó khăn cả về kinh phí, trụ sở làm việc, thiếu sự chủ động phối hợp hoạt động thông tin 2 chiều với Hội Thủy sản Việt Nam. Một số tỉnh Hội do hoạt động không hiệu quả nên chính quyền địa phương đã có kế hoạch sát nhập, có trường hợp đề nghị giải thể. 

Nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đẩy mạnh hoạt động Hội Thủy sản Việt Nam, Hội đã và đang thực hiện đổi mới hoạt động Hội trong nhiệm kỳ mới (2023-2027), đổi mới phương thức phục vụ, hướng tới hỗ trợ hội viên, cùng nhau tham gia giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn sản xuất của đơn vị, hội viên, ngư dân, thúc đẩy phát triển của ngành, Hội Thủy sản Việt Nam kính đề nghị các tỉnh Hội địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thường xuyên rà soát, củng cố lại tổ chức Hội, bổ sung hoàn thiện Ban chấp hành và đội ngũ lãnh đạo có năng lực, nhiệt huyết, có điều kiện tham gia giải quyết tốt các công việc của Hội; Tổ chức đại hội đúng nhiệm kỳ; Đổi mới phương thức hoạt động Hội, tập hợp phát triển hội viên. Phối hợp chặt chẽ với Sở ngành địa phương tham gia tích cực hoạt động công tác, chủ động đề xuất các hoạt động chuyên môn, giải pháp tháo gỡ khó khăn, khẳng định được vai trò vị trí xã hội – nghề nghiệp của tỉnh Hội trong phát triển thủy sản của địa phương. 

Cùng đó, các tỉnh Hội địa phương cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích, điều lệ hoạt động Hội, kịp thời báo cáo và đề xuất với chính quyền địa phương, Sở NN&PTNT, Sở Nội vụ và các đơn vị chức năng liên quan để tranh thủ điều kiện kinh phí, nguồn công việc, cơ sở vật chất hỗ trợ cho tỉnh Hội hoạt động. Đề xuất địa phương quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để tỉnh Hội tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội về lĩnh vực thủy sản tại địa phương. 

Ngoài ra, cần thường xuyên tập hợp những khó khăn, vướng mắc của hội viên, ngư dân trong quá trình sản xuất, kinh doanh, báo cáo về Hội Thủy sản Việt Nam để đề xuất với các cơ quan chức năng có biện pháp hỗ trợ, giải quyết. 

Nếu các đơn vị có vướng mắc, Hội Thủy sản Việt Nam đề nghị tỉnh Hội thông tin, báo cáo kịp thời cho Hội được biết để Hội có sự trao đổi, kiến nghị với địa phương, tạo điều kiện hỗ trợ trong hoạt động công tác của tỉnh Hội.

Minh Khuê

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!