T2, 06/07/2020 11:39

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản của lực lượng Kiểm ngư

Chưa có đánh giá về bài viết

Theo Điều 37 (thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm ngư), Chương III Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản quy định:

a) Cục trưởng Cục Kiểm ngư có quyền:

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền 70.000.000 đồng;

– Tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản, chứng chỉ hành nghề thủy sản có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động thủy sản có thời hạn;

– Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính;

– Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1, Điều 28, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm cán bộ thuyền viên tàu kiểm ngư tại khu neo đậu

 

b) Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Vùng có quyền:

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

– Tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản, chứng chỉ hành nghề thủy sản có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động thủy sản có thời hạn;

– Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức phạt tiền được quy định tại điểm B khoản này;

– Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1, Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

 

c) Kiểm ngư viên được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thủy sản đang thi hành công vụ có quyền:

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến 500.000 đồng;

– Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức phạt tiền quy định tại điểm b khoản này;

– Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và đ, Khoản 1, Điều 28, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đối tượng bị xử phạt là tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này trong phạm vi lãnh thổ, vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo Điều ước quốc tế đó.

Cục kiểm ngư

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!