Thanh Hóa: Năm 2023, phấn đấu sản lượng thủy sản nuôi đạt 73.500 tấn

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Mặc dù trong năm 2022, tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gặp không ít khó khăn, tuy nhiên, kết quả vẫn đạt và vượt kế hoạch đặt ra.

Năm 2022, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh Thanh Hóa đạt 19.200 ha, đạt 100% kế hoạch; tổng sản lượng ước đạt 70.849 tấn, bằng 107,7% so cùng kỳ năm ngoái và tăng 4,2% so với kế hoạch. Trong đó, diện tích nuôi ao, hồ nhỏ là 14.100 ha, 2.086 ô lồng; sản lượng 36.827 tấn, tăng 1% so với kế hoạch; Nuôi nước lợ có diện tích 4.100 ha; nuôi tôm sú xen ghép với cua xanh, cá biển, tôm rảo… 3.450 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh 650 ha; sản lượng ước 13.522 tấn.

Năm 2022, không có dịch bệnh quy mô lớn đối với các vùng nuôi trồng thủy sản; có khoảng 30 ha (tôm sú), 50 ha (tôm thẻ chân trắng) bị thiệt hại trong thời gian nuôi 20 – 40 ngày nuôi do bị bệnh đốm trắng, gan tụy cấp và ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, môi trường biến động mạnh…

Mô hình nuôi cá tầm ở huyện miền núi Quan Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: ST

Trong năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh thực hiện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản cho 2 cơ sở; cấp giấy xác nhận đối tượng nuôi chủ lực cho 25 cơ sở nuôi tôm (lũy kế đã cấp 291 giấy xác nhận); Kiểm tra cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản cho 3 cơ sở.

Tuy vậy, năm 2022, sản xuất thủy sản trong tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, nguồn giống tôm sú, tôm thẻ chân trắng chủ yếu được di ương từ các tỉnh miền Trung nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn trong kiểm tra xác định nguồn gốc, chất lượng con giống; Thị trường cho tiêu thụ sản phẩm thủy sản nước ngọt còn gặp nhiều khó khăn. Hạ tầng vùng nuôi đang còn nhỏ lẻ, phân tán, chưa tạo thành vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn (thiếu hạ tầng ao nuôi, hệ thống cấp, thoát nước, xử lý môi trường, đường giao thông, đường điện… để tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia sản xuất).

Cùng đó, nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ, hộ gia đình chiếm thành phần chính, doanh nghiệp, hợp tác xã nuôi trồng thủy sản chưa nhiều. Hợp tác xã, tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản hoạt động có hiệu quả còn ít, còn lúng túng, khó khăn từ khâu tổ chức đến vận hành.

Năm 2023, tỉnh phấn đấu diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 19.200 ha, trong đó, nuôi nước ngọt 14.100 ha, nước mặn 1.000 ha, nước lợ 4.100ha; Tổng sản lượng: 73.500 tấn. 

Để hoàn thành kế hoạch, tỉnh đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó chỉ đạo sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh theo hướng tập trung, quy mô lớn: vùng nuôi tôm 4.100 ha, vùng nuôi ngao 1.000 ha; nuôi thủy sản lồng/bè. Triển khai Kế hoạch Quan trắc và cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Triển khai Đề án phát triển nuôi cá lồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tỉnh thực hiện các biện pháp kỹ thuật để nâng cao chất lượng ngao nuôi đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ; Từng bước giảm số lượng lồng nuôi tại Nghi Sơn, chuyển ra nuôi tại khu vực quanh đảo Hòn Mê, tăng hiệu quả nuôi cá lồng.

Đối với nuôi tôm, cải tạo ao đầm nuôi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nhất là mực nước ao nuôi đảm bảo độ sâu, phơi đáy, diệt tạp trước khi lấy nước, thả giống theo lịch thời vụ, chọn giống có chất lượng tốt, mật độ thích hợp. Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, xây dựng các mô hình thực hiện Quy phạm thực hành nuôi tốt (VietGAP) trong nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh. Phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao. 

Còn đối với nuôi nước ngọt, sẽ phát triển mô hình kinh tế trang trại kết hợp nuôi trồng thủy sản với chăn nuôi, trồng trọt. Phát triển nuôi lồng trên hồ chứa thủy lợi, thủy điện…

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!