Thêm 18 cơ sở được phép xuất khẩu vào châu Âu

Chưa có đánh giá về bài viết

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (NAFIQAD) ban hành công văn cập nhật danh sách cơ sở chế biến, xuất khẩu thủy sản vào EU.

Ngày 23/10/2019, Tổng vụ Sức khỏe và An toàn thực phẩm, Ủy ban châu Âu đã thông báo tới các nước thành viên và đăng tải Danh sách cập nhật 18 cơ sở chế biến thủy sản của Việt Nam (gồm các cơ sở có mã số: NM 586, DL 587, TS 667, TS 668, DL 122, TS 968, DL 898, DL 900, DL 676, DL 677, DL 679, DL 673, DL 764, DL 678, DL 683, DL 06, NM 105, DL 719) được phép xuất khẩu vào EU, có hiệu lực từ ngày 5/11/2019. 

Tuy nhiên, trong Danh sách trên, thông tin của các cơ sở mã số AL 06, DL 676, TS 508 có thiếu ghi chú về nhóm sản phẩm thủy sản nuôi (cột “remark” không có thông tin “Aq” theo như đề nghị của NAFIQAD. NAFIQAD thông báo và yêu cầu các cơ sở được điều chỉnh thông tin và bổ sung vào danh sách: Rà soát thông tin, kịp thời thông báo về Cục nếu có sai khác thông tin của doanh nghiệp; Được phép chế biến, xuất khẩu thủy sản vào EU với thông tin đã cập nhật trong danh sách kể từ ngày 5/11/2019; Các cơ sở mã số DL 06, DL 676, TS 508 lưu ý tạm thời chưa xuất khẩu sản phẩm thủy sản nuôi. Cục sẽ thông báo tới các cơ sở sau khi nhận được thông tin cập nhật của EU.

Cùng đó, các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng cập nhật danh sách cơ sở được phép chế biến, xuất khẩu vào EU; chuyển tiếp công văn này cho các cơ sở liên quan trên địa bàn. Đồng thời, kiểm tra, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU đối với các cơ sở có tên trong danh sách cập nhật theo đúng quy định.

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!