Thông báo lịch thời vụ thả nuôi tôm mùa vụ 2013 – 2014

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 9/10/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ký ban hành Công văn số 3587/UBND-NN thông báo lịch thời vụ thả nuôi một số đối tượng thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh mùa vụ 2013 – 2014 (tính theo dương lịch). Trong đó:

Nuôi tôm sú: Nuôi thâm canh và bán thâm cạnh, đợt 1: Thả giống từ tháng 11/2013 đến tháng 1/2014; đợt 2: thả giống từ 15/4/2014 đến tháng 7/2014. Nuôi quảng canh cải tiến, tôm – rừng, tôm – cua kết hợp: Thả giống từ tháng 11/2013 đến tháng 7/2014. Nuôi luân canh với lúa: Thả giống từ tháng 1/2014 đến 15/5/2014.

Nuôi tôm thẻ chân trắng: Nuôi thâm canh: Thả giống từ tháng 12/2013 đến tháng 7/2014.

Nuôi tôm càng xanh: Vùng nước ngọt: Thả nuôi quanh năm. Vùng nước mặn, lợ: Nuôi tôm càng xanh luân canh tôm sú: Thả giống từ tháng 6/2014 đến tháng 8/2014.

Về sản xuất tôm sú, tôm thẻ chân trắng: Các cơ sở sản xuất, ương thuần dưỡng giống tôm sú, tôm thẻ chân trắng phải tuân thủ tốt các quy định hiện hành về điều kiện vệ sinh và thú y thủy sản. Các cơ sở sản xuất tôm sú giống tại địa phương được sản xuất quanh năm, tuy nhiên chỉ được xuất bán cho các hộ nuôi trong tỉnh theo thời gian, phù hợp với lịch thời vụ nêu tại điểm a mục 1 Công văn này. Các cơ sở nhập Nauplius tôm thẻ chân trắng về ương, thuần dưỡng và nhập tôm sú, tôm thẻ chân trắng giống từ các tỉnh khác vào, chỉ được nhập và bán cho các hộ nuôi theo thời gian, phù hợp với lịch thời vụ nêu tại điểm b mục 1 Công văn này.

Ban Pháp luật - Bạn đọc

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!