Thủ tục cấp giấy tờ cho tàu cá khai thác thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

Hỏi: Tàu cá khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam cần phải có những loại giấy tờ gì, thủ tục và trình tự cấp?

Trả lời: Theo Điều 7 Chương 3 Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển được quy định như sau:

– Để được khai thác thủy sản ở vùng biển cả hoặc vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ cho Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), bao gồm: a) Đơn đề nghị cấp các giấy tờ cho tàu cá hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển cả hoặc vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác, có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh, nơi chủ tàu cá đăng ký; b) Bản sao công chứng hợp đồng hợp tác khai thác thủy sản (đối với tàu cá hoạt động tại quốc gia và vùng lãnh thổ chưa có Hiệp định hợp tác nghề cá với Việt Nam); c) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; d) Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; đ) Danh sách thuyền viên; e) Bản sao bằng thuyền trưởng, máy trưởng.

– Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Thủy sản xem xét và cấp giấy tờ cho tàu cá đi khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

Để được khai thác thủy sản ở các vùng biển, các tàu cá phải có đủ giấy tờ hợp lệ              Ảnh: Trần Út

– Đối với tàu cá sau khi đi khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam về, muốn khôi phục hoạt động khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam phải nộp hồ sơ về cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh, bao gồm: a) Đơn đề nghị cho phép tàu cá trở về và cấp lại các giấy tờ có liên quan để tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam; b) Các giấy tờ đã được Tổng cục Thủy sản cấp cho tàu đi khai thác ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam; c) Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Thủy sản hoặc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh, tiến hành thực hiện công tác kiểm tra an toàn kỹ thuật cho tàu cá, cấp các giấy tờ có liên quan theo thẩm quyền để khôi phục lại hoạt động cho tàu cá theo quy định.

– Các biểu mẫu giấy tờ quy định tại Điểm a Khoản 1, Điểm a Khoản 2 và Điểm a Khoản 4 của Điều này do Bộ NN&PTNT quy định.

Ban Pháp Luật – Bạn Đọc

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!