Thị trường

Giá thủy sản ngày 30/7/2015

Giá bán lẻ thủy hải sản tại một số địa phương ngày 30/7/2015

 • 4 năm trước
 • Thị trường
 • 0

Giá cá tra trong tuần (ngày 18 – 23/7/2015)

Giá cá tra giống và thương phẩm tại Đồng Tháp trong tuần (ngày 18 – 23/7/2015)

 • 4 năm trước
 • Thị trường
 • 0

Giá tôm nguyên liệu ngày 27/7/2015

Giá tôm nguyên liệu tại Sóc Trăng ngày 27/7/2015

 • 4 năm trước
 • Thị trường
 • 0

Giá tôm nguyên liệu trong tuần (Ngày 16 – 22/7/2015)

Giá tôm nguyên liệu tại Cà Mau trong tuần (Ngày 16 – 22/7/2015)

 • 4 năm trước
 • Thị trường
 • 0

Giá thủy hải sản tại An Giang ngày 22/7/2015

Giá thủy hải sản tại An Giang ngày 22/7/2015

 • 4 năm trước
 • Thị trường
 • 0

Giá thủy hải sản ngày 20/7/2015

Giá thủy hải sản tại Đà Nẵng ngày 20/7/2015

 • 4 năm trước
 • Thị trường
 • 0

Giá tôm nguyên liệu ngày 20/7/2015

Giá tôm nguyên liệu tại Sóc Trăng ngày 20/7/2015

 • 4 năm trước
 • Thị trường
 • 0

Giá cá tra trong tuần (ngày 10 – 17/7/2015)

Giá cá tra tại Đồng Tháp trong tuần (ngày 10 – 17/7/2015)

 • 4 năm trước
 • Thị trường
 • 0

Giá tôm nguyên liệu trong tuần (Ngày 9 – 15/7/2015)

Giá tôm nguyên liệu tại Cà Mau trong tuần (Ngày 9 – 15/7/2015)

 • 4 năm trước
 • Thị trường
 • 0

Giá tôm nguyên liệu ngày 13/7/2015

Giá tôm nguyên liệu tại Sóc Trăng ngày 13/7/2015

 • 4 năm trước
 • Thị trường
 • 0
error: Content is protected !!