Thị trường

Giá thủy sản ngày 6 – 12/7/2015

Giá thủy sản tại Bến Tre ngày 6 – 12/7/2015

 • 4 năm trước
 • Thị trường
 • 0

Giá tôm nguyên liệu ngày 7/7/2015

Giá tôm nguyên liệu tại Sóc Trăng ngày 7/7/2015

 • 4 năm trước
 • Thị trường
 • 0

Giá tôm nguyên liệu trong tuần (Ngày 4 – 8/7/2015)

Giá tôm nguyên liệu trong tuần tại Cà Mau (Ngày 4 – 8/7/2015)

 • 4 năm trước
 • Thị trường
 • 0

Giá tôm nguyên liệu tại Bến Tre ngày 29/6 – 5/7/2015

Giá tôm nguyên liệu và thủy sản khác tại Bến Tre ngày 29/6 – 5/7/2015

 • 4 năm trước
 • Thị trường
 • 0

Giá mực nguyên liệu tại Khánh Hòa

Giá mực nguyên liệu tại Khánh Hòa đến 1/7/2015

 • 4 năm trước
 • Thị trường
 • 0

Giá thủy sản tại Đà Nẵng ngày 1/7/2015

Giá thủy sản tại Đà Nẵng ngày 1/7/2015

 • 4 năm trước
 • Thị trường
 • 0

Giá tôm nguyên liệu ngày 29/6/2015

Giá tôm nguyên liệu tại Sóc Trăng ngày 29/6/2015

 • 4 năm trước
 • Thị trường
 • 0

Giá tôm nguyên liệu trong tuần (Ngày 25/6 – 3/7/2015)

Giá tôm nguyên liệu trong tuần (Ngày 25/6 – 3/7/2015) tại Cà Mau.

 • 4 năm trước
 • Thị trường
 • 0

Giá tôm nguyên liệu tại Bến Tre ngày 22 – 28/6/2015

Giá thủy sản tại Bến Tre ngày 22 – 28/6/2015

 • 4 năm trước
 • Thị trường
 • 0

Giá cá giống tại HTX Cảnh Hưng

Giá cá giống tại HTX Cảnh Hưng (Tiên Du, Bắc Ninh)

 • 4 năm trước
 • Thị trường
 • 0
error: Content is protected !!