T2, 06/07/2020 12:07

Tiềm năng thủy sản các vùng biển Việt Nam

Chưa có đánh giá về bài viết

Vùng biển Việt Nam có trữ lượng các loài thủy sản phong phú, dồi dào vì vậy ngành khai thác thủy sản đã trường tồn và phát triển từ lâu đời.

Vùng biển Vịnh Bắc bộ

Với trữ lượng khoảng 750.000 tấn thủy sản, hình thức khai thác chủ yếu là ven bờ do vậy sản lượng chưa cao. Một số nghề chủ yếu như nghề lưới kéo, lưới vây, chụp mực.

Trong đó, nghề lưới kéo hoạt động ổn định, các tàu chủ yếu hoạt động ở vùng biển ven bờ và vùng lộng; đối tượng khai thác là các loài cá con và cá tạp; Nghề lưới rê có đối tượng khai thác chọn lọc là những loại hải sản có giá trị cao như cá thu, cá ngừ… Nghề lưới vây đang phát triển mạnh tại ngư trường Vịnh Bắc bộ, sản lượng khai thác 15 – 20 tấn/chuyến cao hơn năm 2014. Nghề chụp mực phát triển chủ yếu ở các tỉnh như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa; sản lượng đạt thấp hơn năm 2014 trung bình 1,2 – 1,4 tấn/tàu/chuyến biển.

Khai thác thủy sản ở Vịnh Bắc bộ

Khai thác thủy sản ở Vịnh Bắc bộ – Ảnh: Xuân Trường

 

Vùng biển Trung bộ

Với trữ lượng khoảng 712.000 tấn, khai thác thủy sản ở vùng biển Trung bộ chủ yếu là khai thác xa bờ, đặc biệt là nghề câu cá ngừ đại dương tập trung ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Đối với nghề câu tay cá ngừ kết hợp ánh sáng tại tỉnh Bình Định và Khánh Hòa, sản lượng đánh bắt bình quân 0,8 – 1,5 tấn/tàu/chuyến biển.

Nghề lưới kéo đạt hiệu quả thấp hơn so với năm 2014. Nguyên nhân chủ yếu là nguồn lợi hải sản tại vùng lộng và vùng biển ven bờ giảm so với các năm trước. Do vậy, đa số tàu cá làm nghề lưới kéo hoạt động cầm chừng, một số ít tàu có lãi. Tuy nhiên, một số địa phương có tàu công suất lớn di chuyển khai thác tại ngư trường Vịnh Bắc bộ và Đông Tây – Nam bộ vẫn sản xuất ổn định.

Nghề lưới rê có đối tượng khai thác phong phú và đa dạng, đặc biệt một số đối tượng có sản lượng lớn như cá thu, cá ngừ, cá hố, mực nang… Nghề lưới vây có đối tượng khai thác chính là cá nục, cá ngừ ồ, cá ngừ sọc dưa, cá sòng, cá cơm…

 

Vùng biển Đông Nam bộ

Vùng biển Đông Nam bộ có trữ lượng thủy sản lớn nhất, 1.141.000 tấn. Các nghề khai thác chính là lưới kéo, lưới rê, lưới vây… Nghề lưới kéo có hiệu quả khai thác thấp hơn năm 2014. Từ tháng 4 – 6/2015, hiệu quả thấp, từ tháng 7 – 9/2015 kết quả sản xuất khá hơn. Đối với nghề cào bay, mặc dù sản lượng khai thác cao và ổn định, nhưng hoạt động của nghề này đã gây ảnh hưởng xấu đến nguồn lợi hải sản, hệ sinh thái và hoạt động của nghề khác.

Vụ cá Nam vừa qua, nghề lưới rê đạt sản lượng khá cao 13 – 17 tấn/chuyến; đối tượng khai thác chủ yếu là cá thu và cá ngừ sọc dưa.

Nghề lưới vây đạt hiệu quả cao; đối tượng khai thác chính là cá nục, cá cơm, cá ngừ sọc dưa, cá ngừ ồ. Sản lượng trung bình 20 – 24 tấn/tàu/chuyến biển.

 

Vùng biển Tây Nam bộ

Với trữ lượng thủy sản 610.000 tấn, tàu khai thác tại vùng biển Tây Nam bộ chủ yếu hoạt động bằng nghề lưới kéo, giã cào bay, lưới vây… Riêng nghề cào bay vẫn có sản lượng khai thác ổn định. Nhưng đây lại là nghề gây ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi hải sản, hệ sinh thái và hoạt động của các nghề khác. Nghề lưới rê cho hiệu quả kinh tế khá ổn định. Sản lượng khá 10 – 12 tấn/chuyến; khai thác tập trung chủ yếu ở vùng biển ven bờ và vùng lộng. Đối tượng khai thác chính là cá nục, cá cơm, cá ngừ sọc dưa, cá ngừ ồ…

 

Vùng giữa Biển Đông

Có trữ lượng thủy sản là 1.036.000 tấn, khai thác chủ yếu ở vùng Biển Đông là nghề câu tay, lưới kéo, lưới rê, lưới vây… Đối tượng khai thác là các loài cá xa bờ như cá ngừ, cá thu. Tuy nhiên, vì thời gian trên biển dài ngày nên chi phí cho các chuyến không hề nhỏ.

Anh Vũ (tổng hợp)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!