Tiền Giang: Diện tích và sản lượng cá tra tăng mạnh

Chưa có đánh giá về bài viết

Theo Sở NN&PTNT Tiền Giang, trong 6 tháng đầu năm 2016, mặc dù phần lớn thời gian giá cá tra nằm dưới giá thành sản xuất khiến đa phần người nuôi cá tra không có lãi nhưng điều đáng mừng là diện tích cá tra thả nuôi và nhất là sản lượng cá tra thu hoạch tăng mạnh so với năm 2015.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, diện tích cá tra thả nuôi mới của tỉnh là 56,4 ha/37,1 triệu giống, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2015; mật độ thả giống trung bình 60 – 80 con/m2, thời gian nuôi từ 8 – 10 tháng/vụ. Đến nay, tỉnh đã thu hoạch 57,8 ha/21.522 tấn, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ năm 2015 là 32,8 ha/10.957 tấn), năng suất bình quân từ 300 – 370 tấn/ha. Cả năm 2016, kế hoạch thả giống cá tra mới của tỉnh là 100 ha/70 triệu con cá giống với sản lượng thu hoạch ước đạt 35.000 tấn.

Giá cá tra thương phẩm trong 6 tháng đầu năm dao động từ 18.500 – 22.500 đồng/kg, hiện đang ở mức 19.000 – 20.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá thành sản xuất cá tra nguyên liệu hiện nay dao động khoảng 21.000 đồng/kg. Do đó, với giá cá tra nguyên liệu trên thị trường thời gian qua thì đa phần người nuôi không có lãi.

Theo số liệu thống kê, tổng diện tích mặt nước ao nuôi cá tra trên toàn tỉnh hiện nay là 122,1 ha, trong đó diện tích nuôi cá tra của các hộ dân riêng lẻ là 54,4 ha/30 hộ, diện tích của doanh nghiệp nuôi 67,7 ha/6 doanh nghiệp. Hiện nay, tỉnh có 15 hộ dân nuôi cá tra đạt chứng nhận VietGAP với tổng diện tích mặt nước ao nuôi cá tra được chứng nhận là 37,4 ha, và 24,3 ha/4 doanh nghiệp nuôi theo tiêu chuẩn GlobalGAP, ASC.

Toàn tỉnh hiện có 03 trại sản xuất giống cá tra với tổng số lượng đàn cá tra bố mẹ là 5.288 con (3.788 con từ Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II và 1.500 con từ nguồn giống tự nhiên). Từ đầu năm đến nay đã sản xuất được 657,7 triệu cá bột, tăng 75% so với cùng kỳ 2015 (cùng kỳ năm 2015 là 374 triệu bột) và đạt 43% kế hoạch năm 2016.

Tổng diện tích ương cá tra giống trên địa bàn tỉnh hiện nay là 272 ha, từ đầu năm đến nay đã ương dưỡng được 34,7 triệu giống, tương đương so với cùng kỳ năm 2015, đạt 30% kế hoạch năm 2016. Giá cá tra giống cỡ nhỏ hơn 1,5 cm dao động từ 25.000 – 35.000 đồng/kg, cá giống cỡ 1,5 – 2,5 cm có giá dao động từ 20.000 – 29.000 đồng/kg (cỡ 45 – 50 con/kg).

Thành Công

tiengiang.gov.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!