Tiền Giang: Phát triển thủy sản theo hướng hàng hóa

Chưa có đánh giá về bài viết

Năm 2015, diện tích nuôi thủy sản tỉnh Tiền Giang đạt 14.767 ha, tăng 1.633 ha so với năm 2010. Tỉnh xác định thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn nên đã tập trung phát triển theo hướng hàng hóa, tăng sản lượng và chất lượng.

Tổng sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng năm 2015 toàn tỉnh ước 242.800 tấn, tăng bình quân 3,9%/năm trong giai đoạn 2011 – 2015.

tiền giang phát triển thủy sản theo hướng hàng hóa

Trong 5 năm tới, Tiền Giang định hướng mở rộng vùng nuôi cá tra thâm canh – Ảnh: Ngọc Trinh

Kế hoạch phát triển thủy sản trong 5 năm tới (2016 – 2020), Tiền Giang định hướng mở rộng vùng nuôi tôm, cá tra thâm canh, nuôi cá bè ven sông, vùng nuôi nghêu từng bước ổn định và khai thác thêm các nguồn lợi về nghêu giống. Đối với khai thác thủy sản, tập trung vào hiện đại hóa phương thức đánh bắt để chất lượng thủy sản khai thác tăng ở mức độ khá. Xây dựng vùng nuôi nghêu đạt chứng nhận MSC, với diện tích đến năm 2020 đạt từ 2.500 ha trở lên.Đồng thời, phấn đấu đến năm 2020, diện tích mặt nước nuôi thủy sản đạt 15.000 ha (tăng 233 ha so với năm 2015), sản lượng đạt 263.200 tấn, tốc độ tăng bình quân 1,6%/năm. Nâng cao năng lực sản xuất con giống, phấn đấu đến năm 2020 có thể cung cấp cho nhu cầu thị trường 30 – 35% lượng giống thủy sản các loại. Cùng đó, phát triển đánh bắt thủy sản xa bờ kết hợp với bảo vệ nguồn lợi và ngư trường…

Hương Ly

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!