Tiền Giang: Từ 1-10-2012 đến 15-1-2013: Không thả tôm giống trên địa bàn tỉnh

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 17-9-2012, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 25/2012/CT-UBND về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tôm sú, tôm thẻ chân trắng năm 2013 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh chỉ thị: Thực hiện thời gian ngắt vụ (không thả tôm giống) trên địa bàn tỉnh từ ngày 1-10-2012 đến ngày 15-1-2013.

Trong khoảng thời gian này, tất cả các tổ chức, cá nhân nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh không được thả tôm giống nuôi theo các hình thức thâm canh, bán thâm canh và quảng canh cải tiến.

Tổ chức, cá nhân có hành vi thả nuôi trong thời gian ngắt vụ quy định tại chỉ thị này ngoài việc bị áp dụng các hình thức xử phạt theo quy định, còn phải chịu sự giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất, thuần dưỡng, buôn bán, vận chuyển giống tôm sú, tôm thẻ chân trắng: Không được cung cấp giống tôm sú, tôm thẻ chân trắng cho các tổ chức, cá nhân thả nuôi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong thời gian ngắt vụ.

Đăng ký với Trạm Thú y các địa phương để thực hiện việc giám sát tình hình dịch bệnh, chấp hành nghiêm quy định về kiểm dịch giống, kiểm tra vệ sinh thú y, thực hiện ghi chép sổ sách theo quy định và chấp hành sự giám sát của các cơ quan chức năng.

Sở NN&PTNT theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và thực hiện chương trình giám sát, cảnh báo dịch bệnh đối với tôm nuôi để có thể hướng dẫn, khuyến cáo các tổ chức, cá nhân thả nuôi ở thời điểm phù hợp sau khi kết thúc thời gian ngắt vụ;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các ngành hữu quan và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung chỉ thị này đến người nuôi tôm, cơ sở sản xuất, thuần dưỡng, buôn bán, vận chuyển giống tôm sú, tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh;

Chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành các hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm nội dung chỉ thị này.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai, quán triệt nội dung của chỉ thị và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn có tổ chức, cá nhân nuôi tôm phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động các hộ có nuôi tôm và nhân dân chấp hành nghiêm chỉ thị này;

Chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này và trực tiếp xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc phối hợp với cơ quan chức năng xử lý đối với các trường hợp vi phạm trên địa bàn xã quản lý…

T.A

Báo Ấp Bắc

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!