Tiêu chí xác định vùng nuôi trồng thủy sản tập trung

Chưa có đánh giá về bài viết

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo thông tư hướng dẫn tiêu chí xác định vùng nuôi trồng thủy sản tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Trước hết về tiêu chí xác định vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, dự thảo quy định phải đáp ứng 7 tiêu chí: Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung phải nằm trong vùng quy hoạch sản xuất, với quy mô diện tích do Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định, phù hợp với từng đối tượng nuôi và điều kiện cụ thể của địa phương.

Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung là vùng chuyên sản xuất nuôi trồng thủy sản, thực hiện tốt các quy định của nhà nước. Đáp ứng các yêu cầu sản xuất nuôi trồng thủy sản theo từng đối tượng nuôi cụ thể.

 

Vùng nuôi tôm ở Tuy Phước, Bình Định

Đồng thời, không bị ảnh hưởng trực tiếp các chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt từ các khu dân cư, bệnh viện, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, nghĩa trang hoặc các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm khác.

Bên cạnh đó, các cơ sở nuôi thuộc vùng nuôi tập trung phải có hồ sơ đăng ký sản xuất kinh doanh hợp lệ về hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của nhà nước. Đồng thời, chất lượng nguồn nước phải đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều kiện hạ tầng vùng nuôi tôm tập trung

Về điều kiện hạ tầng của vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, dự thảo quy định: Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung phải có hệ thống giao thông thuận lợi phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, phải có hệ thống kênh cấp và thoát nước riêng biệt, chắc chắn, không rò rỉ, thẩm lậu, đảm bảo đủ cấp và thoát nước khi cần thiết. Hệ thống cấp và thải nước phải độc lập với nhau và được quản lý đảm bảo không làm ô nhiễm nguồn nước cấp.

Bên cạnh đó, phải có hệ thống điện có công suất phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng, đáp ứng yêu cầu sản xuất, mạch điện không bị rò rỉ đảm bảo an toàn cho người lao động.

Cũng như phải có hệ thống chứa, xử lý nước thải và chất thải từ khu vực nuôi trước khi thải ra môi trường. Nước thải từ ao nuôi ra ngoài môi trường sau khi xử lý phải đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Đồng thời mỗi cơ sở thuộc vùng nuôi trồng thủy sản phải có khu chứa bùn thải đảm bảo xử lý hết lượng bùn thải sau mỗi đợt nuôi, khu chứa bùn thải có bờ ngăn không để bùn và nước từ bùn thoát ra môi trường xung quanh. Ngoài ra, vùng nuôi phải có hệ thống thu gom, phương tiện phân loại, tập kết và xử lý rác, chất thải.

Trần Mạnh

chinhphu.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!