Trà Vinh: Phê duyệt 50 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2023

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – UBND tỉnh Trà Vinh vừa có quyết định phê duyệt kinh phí gần 50 tỷ đồng giao cho Sở NN&PTNT và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2023.

Theo quyết định vừa được phê duyệt, Sở NN&PTNT được cấp kinh phí gần 13 tỷ đồng để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2023 gồm: Chính sách hỗ trợ các cơ sở tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), chính sách hỗ trợ phát triển trồng rừng và bảo vệ rừng phòng hộ, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và chính sách hỗ trợ ngư dân sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá. UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh được cấp kinh phí trên 37 tỷ đồng để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gồm: Chính sách hỗ trợ quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ rau an toàn, chính sách hỗ trợ vườn cây ăn quả, vườn cây dừa, vườn tạp, đất trồng lúa, chính sách hỗ trợ chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố năm 2023.

Phê duyệt kinh phí gần 50 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2023

Được biết, các chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh Trà Vinh biểu quyết thông qua ngày 19/3/2021 theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND với chính sách đầu tư tăng hơn 50% so với các Nghị quyết trước đó và có một số điểm mới trong hỗ trợ ở lĩnh vực cây trồng, như hỗ trợ sản xuất VietGAP không quá 20 triệu đồng/cơ sở (định mức cũ không quá 5 – 9 triệu đồng/cơ sở); hỗ trợ kinh phí mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật 50% năm đầu và 30% năm thứ hai đối với cây ăn quả và dừa, 50% kinh phí mua phân bón thông minh, không quá 5 triệu đồng/ha sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính. Lĩnh vực chăn nuôi: như chính sách hỗ trợ cho người thực hiện tiêm phòng tăng 5.000 đồng/hộ (trước đây 2.000 đồng/hộ) và người dẫn đường hỗ trợ tiêm phòng 5.000 đồng/hộ (trước đây không có)…. Lĩnh vực lâm nghiệp: Hỗ trợ phát triển trồng rừng sản xuất (cây đước) 50% kinh phí cây giống, tối đa không quá 37 triệu đồng/ha, mật độ 2.500 cây/ha; 50% hỗ trợ mua cây trồng phân tán, tối đa không quá 20 triệu đồng/ha, mật độ 1.000 cây/ha. Lĩnh vực thủy sản: Hỗ trợ 50% cho ngư dân lắp mới định vị tàu cá không quá 10,5 triệu đồng (chính sách mới); tăng mức hỗ trợ nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng không quá 200 triệu đồng/cơ sở (định mức cũ không quá 150 triệu đồng); hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường trong ao nuôi, 30% kinh phí đầu tư hệ thống điều khiển máy cho ăn tự động đối với ao nuôi tôm thâm canh mật độ cao, tổng mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/cơ sở. 

Việc hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe, an sinh xã hội cho người lao động, đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu…

Thanh Tuyền

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!