Trà Vinh: Tái cơ cấu thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Năm 2020, giá trị sản xuất đất nuôi thủy sản của tỉnh Trà Vinh đạt 360 triệu đồng/ha/năm, tăng 153,43 triệu đồng/ha/năm so với năm 2014. Năng suất lao động thủy sản bình quân giai đoạn 2014 – 2020 đạt 6,72%; giá trị sản phẩm thủy sản được xác định dưới hình thức hợp tác và liên kết cuối năm 2020 đạt khoảng 25%…

Những kết quả trên cho thấy thực hiện cơ cấu lĩnh vực thủy sản của tỉnh Trà Vinh đã tạo chuyển biến đúng hướng, nhất là cơ cấu sản phẩm: giai đoạn 2014 – 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất thủy sản đạt 8,61%/năm; tốc độ giá trị gia tăng đạt trên 0,8%/năm; tỷ trọng giá trị sản xuất thủy sản trong ngành nông, lâm, thủy sản cuối năm 2020 tăng gần 14% so với năm 2014. Tổng sản lượng thủy sản đạt 230.440 tấn năm 2020, tăng 67.690 tấn so với năm 2013; giá trị sản xuất đất nuôi thủy sản đạt 360 triệu đồng/ha, gấp 1,74 lần so với năm 2013. 

Mô hình tôm thẻ chân trắng thâm canh mật độ cao của nông dân Trà Vinh

Để đạt mức tăng trưởng như trên, ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đã phối hợp các địa phương tập trung chỉ đạo rà soát xây dựng 4 quy hoạch vùng sản xuất giống và thủy sản, xác định đúng, phù hợp các đối tượng nuôi chủ lực: tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, cá lóc, nghêu… điều chỉnh cơ cấu con nuôi, phát triển vùng nuôi tập trung, phù hợp với vùng sinh thái, tự nhiên. 

Tàu cá ngư dân Trà Vinh vươn khơi khai thác thủy sản

Đồng thời, xây dựng mô hình sản xuất tôm sú giống chất lượng cao; mô hình tôm thẻ chân trắng thâm canh mật độ cao và hoàn chỉnh 5 quy trình kỹ thuật ương nuôi ấu trùng  tôm thẻ chân trắng từ Nauplius nhập nội đến PL12 nuôi vỗ thành thục tôm thẻ chân trắng bố mẹ và cho đẻ, sản xuất giống tôm thẻ chân trắng nhân tạo; sản xuất nghêu cám trên ao lót bạt, ương nghêu cám lên nghêu giống, góp phần tăng năng suất nuôi cao hơn từ 2 – 3 lần so với sản xuất đại trà, tỷ lệ sống trên 80%, mang lại lợi nhuận cao cho người nuôi…

Ngoài ra, giai đoạn 2014 – 2020, ngoài đẩy mạnh phát triển nuôi trồng, tỉnh Trà Vinh còn tập trung nâng cao hiệu quả về khai thác thủy sản, nhất là khai thác xa bờ thông qua việc hỗ trợ ngư dân đầu tư trang thiết bị hiện đại. Toàn tỉnh hiện có 1.180 tàu cá với tổng công suất 144.970 CV (có 261 tàu dài từ 15 m trở lên), góp phần đưa sản lượng khai thác cuối năm 2020 đạt 75.990 tấn (tăng 1.607 tấn so với năm 2013); duy trì mô hình liên kết, dịch vụ hậu cần gắn với sản xuất tổ, đội trên biển, củng cố 53 tổ hợp tác khai thác trên biển (trong đó 35 tổ khai thác xa bờ).

Thanh Tuyền

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!