Trang trại nuôi trồng thủy sản phải từ 1 ha trở lên

Chưa có đánh giá về bài viết

Đó là tiêu chí kinh tế trang trại được Bộ NN&PTNT quy định mới đây. Cùng đó, là yêu cầu bắt buộc về giá trị sản xuất trung hình mỗi năm của trang trại.

Theo quy định của Bộ NN&PTNT, trang trại chuyên ngành nông nghiệp được xác định theo các lĩnh vực sản xuất như trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, diêm nghiệp và tỷ trọng giá trị sản xuất của lĩnh vực chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản xuất của trang trại trong năm.

Đối với kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản phải đảm bảo tiêu chí có giá trị sản xuất bình quân đạt từ 2 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích sản xuất từ 1 ha trở lên.

Giá trị sản xuất của trang trại/năm là giá trị sản xuất của ít nhất 1 năm trang trại đạt được trong 3 năm gần nhất với năm kê khai; được tính bằng tổng giá trị sản xuất các kỳ thu hoạch hoặc khai thác trong năm. Đối với trang trại mới thành lập chưa có sản phẩm thu hoạch, giá trị sản xuất được ước tính căn cứ vào phương án sản xuất, tình hình triển khai thực tế của trang trại.

Bảo Hân

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!