Tuyên Quang: Huyện Yên Sơn tăng đầu tư phát triển thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng và điều kiện thuận lợi về thủy sản, UBND huyện Yên Sơn đã có chủ trương tập trung mở rộng diện tích, đa dạng hình thức nuôi trồng thủy sản theo hướng phát triển bền vững.

Qua các năm, diện tích và sản lượng nuôi trồng thủy sản tại địa phương đều tăng với các loại hình nuôi tại ao, hồ, ruộng trũng… Năm 2013, tổng diện tích nuôi thủy sản toàn huyện đạt trên 622 ha, tăng gấp đôi so với năm 2010 (trong đó, diện tích nuôi ao, hồ trên 455 ha; diện tích ruộng trũng trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang nuôi thủy sản kết hợp cấy lúa là 176 ha), sản lượng đạt gần 2.530 tấn. Yên Sơn hiện đang phát triển các loại cá truyền thống như: trắm cỏ, trắm đen, mè, trôi, chép lai, rô phi đơn tính…

Yên Sơn hiện đang phát triển các loại cá truyền thống như: trắm cỏ, trắm đen, mè, trôi, chép lai, rô phi đơn tính… – Ảnh: CTV

Thời gian tới, để nghề nuôi thủy sản phát triển mạnh và bền vững, Yên Sơn tiếp tục việc quản lý chất lượng giống, cải tạo, vệ sinh ao, hồ; quản lý mùa vụ, đối tượng và phương thức nuôi phù hợp điều kiện tự nhiên. Cùng với sự hỗ trợ của các cấp để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thông qua các dự án đã và đang triển khai; tiếp tục chú trọng chuyển giao công nghệ và hoạt động khuyến ngư qua việc đào tạo, tập huấn kỹ thuật nuôi, xây dựng mô hình trình diễn…

Minh Dương

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!