Vĩnh Long: Đầu tư phát triển giống thủy sản giai đoạn 2023 – 2025

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Ngày 7/3/2023, UBND tỉnh Vĩnh Long ra Quyết định số 438/QĐ-UBND phê duyệt dự án khuyến nông “Phát triển giống thủy sản tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023 – 2025”. Dự án nhằm chủ động phát triển giống thủy sản trên địa bàn tỉnh, cải thiện chất lượng con giống thủy sản trong thời gian tới. Xây dựng hệ thống nhân giống cá tra, cá điêu hồng và lươn, giúp cung cấp con giống có chất lượng cao và ổn định cho người nuôi trong và ngoài tỉnh.

Mục tiêu cụ thể

Giúp cho người nuôi nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích nuôi và hướng tới làm cơ sở phát triển nhân rộng mô hình. Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về mô hình ương giống cá tra, cá điêu hồng đơn tính đực, lươn theo hướng an toàn sinh học và môi trường để cho người dân áp dụng thực tế sản xuất. Xây dựng và phát triển vùng ương chuyên canh các đối tượng thủy sản có thế mạnh để nâng cao giá trị trong sản xuất và góp phần thực hiện thành công kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Khuyến khích nhân dân tận dụng hiệu quả công lao động và các điều kiện sẵn có để phát triển nuôi thủy sản gia tăng thu nhập.

Sản xuất lươn giống tại Vĩnh Long. Ảnh: Phong Linh 

Tổng diện tích hỗ trợ xây dựng mô hình ương giống cá điêu hồng đơn tính toàn đực, cá tra và lươn với diện tích khoảng 87.180 m2, khoảng 54 hộ/cơ sở tham gia (ương giống cá điêu hồng đơn tính đực: diện tích khoảng 42.000 m2; ương giống lươn: khoảng 180 m2; ương giống cá tra: khoảng 45.000 m2). Tổ chức 6 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, 3 hội nghị triển khai dự án và 3 hội nghị tổng kết dự án hàng năm và giai đoạn 2023 – 2025. 

Hình thức đầu tư: Thực hiện theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng thực hiện. Nhà nước hỗ trợ theo chính sách. Trong đó: Nhà nước hỗ trợ 50% con giống, 50% thức ăn cho mô hình; 100% chi phí tập huấn; 100% chi phí tổ chức hội nghị triển khai, tổng kết dự án giai đoạn 2023 – 2025. Người dân đối ứng: 50% con giống và 50% thức ăn, xây dựng bể nuôi, thuốc thủy sản, công chăm sóc, cơ sở vật chất khác phục vụ cho việc thực hiện mô hình.

Quy mô đầu tư của dự án

TT NỘI DUNG Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Tổng
I Hỗ trợ giống và thức ăn
Diện tích (m2) 29.060 29.060 29.060 87.180
Số lượng bột (con) 8.610.000 8.610.000 8.610.000 25.830.000
Lượng thức ăn hỗ trợ (kg) 34.440 34.440 34.440 103.320
Số hộ tham gia (dự kiến) 18 18 18 54
1 Ương giống cá điêu hồng đơn tính đực
Diện tích (m2) 14.000 14.000 14.000 42.000
Số lượng bột (con) 1.050.000 1.050.000 1.050.000 3.150.000
Lượng thức ăn hỗ trợ (kg) 12.600 12.600 12.600 37.800
Số hộ tham gia (dự kiến) 7 7 7 21
2 Ương giống lươn
Diện tích (m2) 60 60 60 180
Số lượng bột (con) 60.000 60.000 60.000 180.000
Lượng thức ăn hỗ trợ (kg) 840 840 840 2.520
Số hộ tham gia (dự kiến) 6 6 6 18
3 Ương giống cá tra
Diện tích (m2) 15.000 15.000 15.000 45.000
Số lượng bột (con) 7.500.000 7.500.000 7.500.000 22.500.000
Lượng thức ăn hỗ trợ (kg) 21.000 21.000 21.000 63.000
Số hộ tham gia (dự kiến) 5 5 5 15
Triển khai dự án tại tỉnh 1 1 1 3
Tập huấn 2 2 2 6
Hội nghị tổng kết 1 1 1 3

Địa điểm đầu tư

Mô hình ương cá điêu hồng đơn tính đực: TP Vĩnh Long, huyện Long Hồ và Mang Thít.

Các mô hình lươn, cá tra: TP Vĩnh Long, huyện Long Hồ và Mang Thít, Vũng Liêm, Tam Bình và Trà Ôn. 

Địa điểm đầu tư, nếu có thay đổi để đáp ứng yêu cầu sản xuất, Sở NN&PTNT Vĩnh Long sẽ xem xét, quyết định cho sự thay đổi đó nhưng sẽ không làm thay đổi tổng quy mô đầu tư xây dựng ban đầu. 

Thời gian thực hiện dự án: 3 năm, giai đoạn 2023 – 2025. 

Kinh phí thực hiện dự án: Tổng kinh phí đầu tư: 8.210.526.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, hai trăm mười triệu, năm trăm hai mươi sáu nghìn đồng). Trong đó: Nhà nước đầu tư: 4.186.140.000 đồng; người dân đối ứng: 4.024.386.000 đồng.

 Phân kỳ kinh phí ngân sách nhà nước đầu tư hàng năm: 4.186.140.000 đồng (Bốn tỷ, một trăm tám mươi sáu triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng). Năm 2023: 1.393.796.000 đồng; năm 2024: 1.393.796.000 đồng; năm 2025: 1.398.548.000 đồng.

Vân Anh

Ngày 23/2/2023, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 372/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến nông tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025 phê duyệt kèm theo quyết định số 994/QĐ-UBND, ngày 27/4/2021 của chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, với lĩnh vực thủy sản có 2 dự án được phê duyệt đó là: Xây dựng vùng nuôi lươn thâm canh đảm bảo ATTP gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2023 và Dự án Hỗ trợ nuôi các loài thủy đặc sản thâm canh theo hướng ATTP gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023 - 2025.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!