Vĩnh Long: Quy hoạch diện tích cá tra đến năm 2020

Chưa có đánh giá về bài viết

UBND tỉnh Vĩnh Long mới đây đã điều chỉnh Quy hoạch diện tích nuôi cá tra đến năm 2020 theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Nhiều tỉnh đã có quy hoạch diện tích cá tra – Ảnh: LHV

Cụ thể, diện tích nuôi cá tra trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 duy trì 730 – 750 ha, sản lượng 160.000 – 170.000 tấn/năm. Đồng thời, bổ sung quy hoạch vùng nuôi thuộc địa bàn các xã: Đông Bình, Đông Thuận, Cái Vồn (thị xã Bình Minh), Thành Trung, Thành Đông, Tân Hưng (huyện Bình Tân), An Bình, Hòa Ninh, Long Phước (huyện Long Hồ), Mỹ Phước, Tân Long, Tân An Hội, Nhơn Phú, Cái Nhum (huyện Mang Thít), Hòa Lộc (huyện Tam Bình), Tích Thiện (huyện Trà Ôn) và Tân An Luông (huyện Vũng Liêm). Diện tích ương dưỡng cá tra giống được quy hoạch tại Trung tâm Giống nông nghiệp và một số cơ sở đã được Tổng cục Thủy sản cấp đàn cá tra bố mẹ, nhằm đáp ứng nhu cầu con giống của tỉnh đến năm 2020 là 320 triệu con. Hai huyện Long Hồ và Tam Bình sẽ ương nuôi cá tra giống với diện tích 100 – 150 ha, sản lượng 350 triệu con cá giống, cung ứng cho các vùng nuôi trong và ngoài tỉnh.

Đồng thời, ngành nông nghiệp rà soát lại quy hoạch và diện tích nuôi cá tra thực tế tại các địa phương, điều chỉnh quy hoạch nuôi cá tra tập trung cho 3 huyện chủ lực là: Long Hồ (diện tích 180 ha, sản lượng trên 40.000 tấn/năm), Bình Tân (diện tích 145 ha, sản lượng trên 38.800 tấn/năm), Mang Thít (120 ha).

Kim Phượng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!