Vĩnh Phúc: Diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh trong 10 tháng đạt gần 7.000 ha

Chưa có đánh giá về bài viết

Đó là số liệu thống kê của Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc trong 10 tháng đầu năm, bằng 99,86% kế hoạch năm, tăng 0,93% so cùng kỳ.

Riêng trong tháng 10, sản lượng thủy sản của tỉnh đạt hơn 1.700 tấn, tăng 3,36% so cùng kỳ năm 2013. Trong đó, sản lượng NTTS đạt gần 1.600 tấn, tăng 3,45%; khai thác thủy sản đạt gần 150 tấn, tăng 2,4% so cùng kỳ. Diện tích nuôi thủy sản tại Vĩnh Phúc chủ yếu là nuôi cá và ươm giống thủy sản theo hình thức quảng canh. Một số hộ nuôi trồng các giống thủy sản khác có giá trị kinh tế cao như: nuôi ba ba, ếch, chép lai 3 màu, cá sấu… nhưng với quy mô nhỏ.

Diện tích nuôi thủy sản tại Vĩnh Phúc chủ yếu là nuôi cá và ươm giống thủy sản – Ảnh: Huy Hùng

Theo quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản giai đoạn 2010 – 2020 đạt bình quân 5%/năm, thủy sản đạt 10 – 11%/năm. Trong hoạt động thủy sản, tỉnh chú trọng tăng cường đầu tư thâm canh NTTS trên diện tích mặt nước, ruộng trũng hiện có; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và giống mới, chuyển từ quảng canh sang bán thâm canh và thâm canh.

Kim Phượng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!