T2, 06/07/2020 02:03

Xây dựng lộ trình chống khai thác IUU khu vực ASEAN

Chưa có đánh giá về bài viết

Đây là một trong hai sáng kiến được Bộ NN&PTNT đề xuất cho năm Chủ tịch ASEAN 2020; cùng đó là những đề xuất bổ sung một số hoạt động trong năm 2020.

Sáng kiến xây dựng lộ trình chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại khu vực ASEAN giai đoạn 2020 – 2025 đã được Ban Thư ký ASEAN gửi cho Nhóm công tác ASEAN về thủy sản (ASWGFi) góp ý, sửa đổi và bổ sung. Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp với Ban Thư ký ASEAN và ASWGFi xây dựng dự thảo lộ trình. Dự thảo cuối cùng dự kiến sẽ được cuộc họp ASWGFi lần thứ 27 tại Brunei Darussalam vào tháng 5/2020 xem xét trước khi trình Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm nghiệp ASEAN lần thứ 42 tại Campuchia vào tháng 10/2020 thông qua. Sáng kiến thứ hai là xây dựng Khung an ninh lương thực tổng hợp (AIFS) và Kế hoạch hành động chiến lược về an ninh lương thực ASEAN (SPA-FS) giai đoạn 2021 – 2025.

Ảnh minh họa

Được biết, năm 2020, Bộ NN&PTNT sẽ chủ trì các sự kiện như: Cuộc họp nhóm công tác về quản lý kiến thức và đổi mới trong hoạt động phòng chống thiên tai dự kiến vào tháng 3/2020 tại TP Hồ Chí Minh; Hội nghị lần thứ 40 Ban dự trữ an ninh lương thực ASEAN (AFSRB) dự kiến tổ chức từ 6 – 7/7/2020 tại Hà Nội; Hội thảo Tăng cường vai trò của hệ thống khuyến nông ASEAN trong an ninh lương thực thích ứng với biến đổi khí hậu dự kiến tổ chức vào tháng 8/2020 tại TP Đà Nẵng; Hội thảo ASEAN về Phúc lợi động vật và Phát triển chăn nuôi bền vững dự kiến vào quý III/2020 tại Đồng Nai.

Vân Anh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!