Xử phạt 5 cơ sở sản xuất ương dưỡng giống thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

Từ ngày 3 – 6/3/2020, Đoàn thanh tra của Tổng cục Thủy sản đã tiến hành thanh tra đột xuất một số cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản tại Ninh Thuận. Theo đó, đã phát hiện 5 cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo quy định của Luật Thủy sản.

Tổng cục Thủy sản sản đã ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 315 triệu đồng và buộc tiêu hủy 20 triệu tôm post về hành vi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo khoản 3 Điều 10 Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.


Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra đột xuất một số cơ sở sản xuất giống thủy sản tại Ninh Thuận

Cùng đó, Tổng cục Thủy sản yêu cầu 5 cơ sở này khắc phục và hoàn thiện lỗi đã nêu tại biên bản làm việc với Đoàn thanh tra; chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giống thủy sản để thực hiện theo quy định.

Đối với Sở NN&PTNT Ninh Thuận: Chỉ đạo Chi cục Thủy sản tại địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo quy định tại Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn; Công khai danh sách cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản để người dân và doanh nghiệp nâng cao nhận thức về pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản. Chỉ đạo cơ quan thú y địa phương tổng hợp và cung cấp danh sách cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống tôm nước lợ đã thực hiện kiểm dịch kể từ ngày 1/1/2020 đến nay về Tổng cục Thủy sản trước ngày 7/4/2020 để rà soát những cơ sở chưa đáp ứng đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống tôm nước lợ để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Phương Ngọc

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!