Bảng giá thủy sản tuần 07/02 – 13/02/2022

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá một số mặt hàng thủy sản cập nhật mới nhất hôm nay, giá thủy sản tuần 07/02 – 13/02/2022.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Cá tra thịt trắng 38.000 – 40.000 đồng/kg 10/2/2022 An Giang
Lươn loại 2 160.000 – 170.000 đồng/kg 10/2/2022 An Giang
Lươn loại 1 180.000 – 190.000 đồng/kg 10/2/2022 An Giang
Ếch nuôi 55.000 – 60.000 đồng/kg 10/2/2022 An Giang
Tôm càng xanh 230.000 – 240.000 đồng/kg 10/2/2022 An Giang
Cá lóc nuôi 45.000 – 50.000 đồng/kg 10/2/2022 An Giang
Cá nàng hai 50.000 – 51.000 đồng/kg 10/2/2022 An Giang
Cá điêu hồng 48.000 – 50.000 đồng/kg 10/2/2022 An Giang
Cá rô phi 32.000 – 35.000 đồng/kg 10/2/2022 An Giang
Tôm thẻ 60 con/kg 117.000 đồng/kg 10/2/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 50 con/kg 130.000 đồng/kg 10/2/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 40 con/kg 153.000 đồng/kg 10/2/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 30 con/kg 175.000 đồng/kg 10/2/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 25 con/kg 190.000 đồng/kg 10/2/2022 Trà Vinh
Tôm sú 60 con (ao) 140.000 đồng/kg 10/2/2022 Trà Vinh
Tôm sú 50 con (ao) 160.000 đồng/kg 10/2/2022 Trà Vinh
Tôm sú 40 con (ao) 200.000 đồng/kg 10/2/2022 Trà Vinh
Tôm sú 30 con (ao) 250.000 đồng/kg 10/2/2022 Trà Vinh
Tôm sú 20 con (ao) 380.000 đồng/kg 10/2/2022 Trà Vinh
Tôm sú 40 con (ao) 200.000 đồng/kg 9/2/2022 Sóc Trăng
Tôm sú 30 con (ao) 250.000 đồng/kg 9/2/2022 Sóc Trăng
Tôm sú 20 con (ao) 380.000 đồng/kg 9/2/2022 Sóc Trăng
Tôm sú 60 con (ao) 145.000 đồng/kg 9/2/2022 Bạc Liêu
Tôm sú 50 con (ao) 160.000 đồng/kg 9/2/2022 Bạc Liêu
Tôm sú 40 con (ao) 200.000 – 210.000 đồng/kg 9/2/2022 Bạc Liêu
Tôm sú 30 con (ao) 285.000 – 295.000 đồng/con 9/2/2022 Bạc Liêu
Tôm sú 20 con (ao) 385.000 – 395.000 đồng/con 9/2/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg 138.000 đồng/kg 9/2/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg 158.000 đồng/kg 9/2/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg 177.000 đồng/kg 9/2/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 25 con/kg 200.000 đồng/kg 9/2/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 20 con/kg 250.000 đồng/kg 9/2/2022 Bạc Liêu
Cá điêu hồng tại ao 31.500 đồng/kg 8/2/2022 Đồng Tháp
Cá rô phi (tại ao) 32.000 đồng/kg 8/2/2022 Hải Dương
Cá rô tại ao 26.000 đồng/kg 8/2/2022 Đồng Tháp
Cá lóc nuôi tại ao 29.000 đồng/kg 8/2/2022 Đồng Tháp
Cá sặc rằn tại ao 52.000 đồng/kg 8/2/2022 Long An
Cá sặc rằn giống 69.000 đồng/kg 8/2/2022 Đồng Tháp
Cá mè vinh giống (300 con/kg) 80.000 đồng/kg 8/2/2022 Đồng Tháp
Cá rô đầu nhím tại ao 29.000 đồng/kg 8/2/2022 Long An
Cá chép tại ao 33.000 đồng/kg 8/2/2022 Hải Dương
Cá tra tại ao 24.000 đồng/kg 8/2/2022 Cần Thơ
Cá tra giống loại 30-35 con/kg 32.000 đồng/kg 8/2/2022 Đồng Tháp
Cá thát lát còm 51.000 đồng/kg 8/2/2022 Đồng Tháp
Cá kèo tại ao (40 con/kg) 100.000 đồng/kg 8/2/2022 Bạc Liêu
Cá tra mỡ vàng 16.000 đồng/kg 8/2/2022 Đồng Tháp
Cá trê vàng tại ao 40.000 đồng/kg 8/2/2022 Đồng Tháp
Ếch (tại trại) 37.000 đồng/kg 8/2/2022 Đồng Tháp
Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg 155.000 đồng/kg 8/2/2022 Bạc Liêu
Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg 125.000 đồng/kg 8/2/2022 Bạc Liêu
Cá trắm cỏ tại ao 51.000 đồng/kg 8/2/2022 Hải Dương
Cá chẽm tại ao 1kg/con 78.000 đồng/kg 8/2/2022 Sóc Trăng
Cá mú loại 1 con/kg 165.000 đồng/kg 8/2/2022 Khánh Hòa

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!