Bình Định: Đề xuất lập quy hoạch hệ thống cảng cá

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Ngày 18/8/2021, UBND tỉnh Bình Định có Công văn số 5123/UBND-KT gửi Bộ NN&PTNT về việc đề xuất lập quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ NN&PTNT tại Văn bản số 5104/BNN-TCTS ngày 13/8/2021 về việc rà soát, đề xuất lập quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2); sau khi nghiên cứu các nội dung trong Dự thảo, UBND tỉnh Bình Định cơ bản thống nhất với Dự thảo và có một số góp ý như sau:

1. a, Đề nghị bỏ khái niệm “Cảng cá động lực” tại Phụ lục I: Tiêu chí phân loại cảng cá của Dự thảo, vì những lý do sau: Điều 78 Luật Thủy sản 2017 quy định về Phân loại cảng cá chỉ đưa ra các tiêu chí đánh giá cho cảng cá loại I, loại II và loại III; Khoản 3 Điều 79 Luật Thủy sản 2017 chỉ đề cập đến thẩm quyền công bố mở, đóng cảng cá các cảng cá loại I, loại II và loại III.

1. b, Mục 9 tại Phụ lục I: Tiêu chí phân loại cảng cá của Dự thảo quy định về “Loại tàu lớn nhất cập cảng” đề nghị chỉ quy định cho chiều dài tàu phù hợp với Luật Thủy sản 2017, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ, bỏ quy định kèm theo công suất, cụ thể như sau: Cảng cá loại I: cho tất cả tàu cá; Cảng cá loại II: cho tàu cá có chiều dài lớn nhất đến dưới 24 m; Cảng cá loại III: cho tàu cá có chiều dài lớn nhất đến dưới 15 m.

2. Phụ lục II: thống nhất Tiêu chí lựa chọn xây dựng quy hoạch như trong Dự thảo.

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!