Cà Mau: Điều chỉnh hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định công bố, điều chỉnh hạn Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng ven bờ và vùng lộng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, với số lượng 3.140 giấy phép.

Cụ thể, tại Quyết định số 1307/QĐ-UBND ban hành ngày 02/7/2024, tỉnh Cà Mau công bố, điều chỉnh hạn ngạch 3.140 Giấy phép khai thác thủy sản. Trong đó, vùng ven bờ 1.493 giấy phép (tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản 1.472 giấy phép, tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản 21 giấy phép); vùng lồng 1.647 giấy phép (tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản 1.588 giấy phép, tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản 59 giấy phép). 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện cấp Giấy phép khai thác thủy sản theo số lượng hạn ngạch được công khai, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Tỉnh Cà Mau công bố, điều chỉnh hạn ngạch 3.140 Giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá hoạt động ở vùng lộng và vùng ven bờ. Ảnh: VOV

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác định, công khai hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng lộng và vùng ven bờ của tỉnh Cà Mau và Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 27/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6 tháng đầu năm 2024, sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh Cà Mau là 120.870 tấn, đạt 51% so kế hoạch và tăng 3,16% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, sản lượng tôm khai thác 5.117 tấn, đạt 51,17% so kế hoạch, tăng 0,53% so cùng kỳ.

Cũng trong 6 tháng, tỉnh đã giải quyết 1.113 hồ sơ (trong đó: sang tên 104 phương tiện; sang tên ngoài tỉnh 14 phương tiện; cải hoán 18 phương tiện; cấp mới giấy phép 780 phương tiện, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 5 phương tiện; xóa đăng ký 13 phương tiện). Tổng số phương tiện đăng ký là 4.076 phương tiện với tổng công suất 625.529 KW.

Cùng đó, tỉnh thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 179 tàu cá (Trong tổng 1.523 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên), đến nay còn hạn 1.271 tàu cá đạt 83,45% so với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên, giảm 15,05% so với cùng kỳ; tổ chức ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn 100% tàu cá có chiều dài lớn nhất 6m đến dưới 15m.

Đáng chú ý, đến nay, toàn tỉnh có 1.520/1.520 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt 100% (đã trừ những tàu cá ngưng hoạt động và tàu công vụ…).

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!