Đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản năm 2023

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Ngày 1/2/2023, Bộ NN&PTNT ra Quyết định số 394/QĐ-BNN-CLCB về việc ban hành Kế hoạch đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản năm 2023.

Mục tiêu: Triển khai đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ và giải pháp theo Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới và Đề án đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2021 – 2030…; nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của nhân dân, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của nông, lâm, thủy sản Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế.

Kết quả và chỉ số cần đạt

– Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại A, B tăng lên 98,5% so với 98,3% năm 2022; tỷ lệ các cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn tăng lên 92% so với 89% năm 2022;

– Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông, lâm, thủy sản được giám sát vi phạm các quy định ATTP giảm 10%/năm (so năm 2022).

– Tỷ lệ sản phẩm chế biến làm sẵn, ăn liền tăng 10%/năm (so năm 2022).

– Diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP tăng 10%/năm (so năm 2022).

– Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 2200 (hoặc tương đương) tăng tương ứng 10%/năm và 15%/năm (so với năm 2022);

– 100% các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy định, quy chuẩn được hoàn thành theo kế hoạch được giao.

– 100% các địa phương rà soát, kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản phù hợp với phân công, phân cấp.

– Trên 80% cán bộ quản lý chất lượng, ATTP nông, lâm, thủy sản các cấp được bồi dưỡng, cập nhật hàng năm về chuyên môn nghiệp vụ.

Nhiệm vụ trọng tâm

– Ổn định tổ chức bộ máy, nguồn lực quản lý, đảm bảo chất lượng, ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp.

– Rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy định, quy chuẩn kỹ thuật tạo môi trường thuận lợi và động lực cho người dân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản chất lượng, an toàn, bền vững.

– Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức và hành động đảm bảo chất lượng, ATTP trong sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản và truyền thông quảng bá sản phẩm nông, lâm, thủy sản chất lượng, an toàn, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ.

– Đảm bảo thẩm định chứng nhận đầy đủ cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP, tăng cường vận động cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết và kiểm tra ký cam kết theo quy định.

– Chủ động giám sát, cảnh báo, thanh kiểm tra đột xuất phát hiện kịp thời, xử lý nghiệm cơ sở vi phạm, sản phẩm vi phạm quy định về chất lượng, ATTP.

– Chủ động kịp thời xử lý sự cố ATTP, đàm phán giải quyết các rào cản kỹ thuật mở rộng thị trường tiêu thụ nông, lâm, thủy sản tại thị trường trong nước và quốc tế.

Bộ NN&PTNT yêu cầu Ban Quản lý an toàn thực phẩm, Sở NN&PTNT xây dựng kế hoạch bảo đảm chất lượng, ATTP nông, lâm, thủy sản 2023 tại địa phương trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt và tổ chức triển khai đúng tiến độ, hiệu quả.

Hải Lý

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!