T2, 06/07/2020 12:34

Đẩy mạnh liên kết phát triển bền vững nghề cá

Chưa có đánh giá về bài viết

Mới đây, Nhóm công tác của APEC về nghề cá và đại dương đã có cuộc họp trao đổi kế hoạch công tác năm 2017 và thông báo những hoạt động hợp tác liên quan đến biển và đại dương.

Mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường biển, khai thác hiệu quả tài nguyên từ đại dương

Mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường biển, khai thác hiệu quả tài nguyên từ đại dương

Hội nghị tập trung thảo luận về kinh tế biển của các nền kinh tế thành viên khu vực APEC; ưu tiên việc tăng cường liên kết vì mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường biển, khai thác hiệu quả tài nguyên từ đại dương. Hội nghị cũng nghe các thành viên trong khu vực báo cáo kết quả thực hiện cam kết từ cuộc họp năm 2016 tại Peru. Tại cuộc họp lần này, vấn đề được các chuyên gia tập trung bàn thảo là xây dựng kế hoạch về nghề cá và đại dương để tiếp tục thực hiện tốt các cam kết trong năm 2017 và các năm tiếp theo. Đồng thời, các thành viên APEC cũng đã cập nhật việc thực hiện một số sáng kiến, bao gồm nâng cao năng lực xử lý rác thải biển, xây dựng bộ công cụ đánh giá rủi ro sinh thái do tác động của biến đổi khí hậu đối với thủy sản, thu hút khu vực tư nhân tham gia bảo tồn môi trường biển bền vững, sinh kế và nghề cá bền vững.

Nhiều ý kiến cho rằng, các thành viên nền kinh tế APEC cần có chính sách nghề cá bền vững, trong đó phải nâng cao vai trò giám sát của chính quyền và người dân địa phương trong quản lý vùng biển, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ để khai thác được nhiều hơn tài nguyên đại dương.

Mai Anh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!