T5, 31/03/2022 02:59

Vietfish Magazine tháng 3/4 – 2022

(TSVN) – Xuất bản tháng 3 – 4 năm 2022.

Tạp chí thuỷ sản Việt Nam trân trọng giới thiệu số ra đầu tiên của ấn phẩm tiếng anh Vietfish Magazine tháng 3/4 năm 2022. Ấn phẩm nhằm cung cấp các thông tin nuôi trồng, khai thác, sản xuất, kinh doanh và các dịch vụ thuỷ sản Việt Nam đến với các độc giả trên toàn cầu.

Độc giả đăng kí nhận báo dài hạn qua email: vietfishmagazine@gmail.com

LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!