Chăn nuôi

Cần Đước (Long An): Người chăn nuôi gà gặp nhiều khó khăn

Từ đầu năm 2020 đến nay, người chăn nuôi gà trên địa bàn huyện Cần Đước (Long An) gặp nhiều khó khăn do giá gà giảm (giá gà vườn dao động từ 50.000 – 60.000 đồng/kg) và tiêu thụ chậm, khiến người dân khó quay vòng vốn, nhiều người đã phải tạm dừng nuôi tái đàn.

  • 1 tháng trước
  • Chăn nuôi
  • 0

Cần Đước (Long An): Người chăn nuôi gà gặp nhiều khó khăn

Từ đầu năm 2020 đến nay, người chăn nuôi gà trên địa bàn huyện Cần Đước (Long An) gặp nhiều khó khăn do giá gà giảm (giá gà vườn dao động từ 50.000 – 60.000 đồng/kg) và tiêu thụ chậm, khiến người dân khó quay vòng vốn, nhiều người đã phải tạm dừng nuôi tái đàn.

  • 1 tháng trước
  • Chăn nuôi
  • 0
LIÊN HỆ
Back to top
error: Content is protected !!