Thịt heo

Giá thịt lợn lao dốc vì dịch Covid-19 tái bùng phát

Theo Bộ Công Thương, sức mua của dân giảm do ảnh hưởng của Covid-19 trong khi nguồn cung tăng khiến giá thịt lợn giảm mạnh.

  • 3 năm trước
  • Thịt heo
  • 0

Giá thịt lợn lao dốc vì dịch Covid-19 tái bùng phát

Theo Bộ Công Thương, sức mua của dân giảm do ảnh hưởng của Covid-19 trong khi nguồn cung tăng khiến giá thịt lợn giảm mạnh.

  • 3 năm trước
  • Thịt heo
  • 0
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!