Giá tôm nguyên liệu 27/06 – 03/07/2022

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 27/06 – 03/07/2022.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 97.000 đồng/kg 30/6/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 101.000 – 104.000 đồng/kg 30/6/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 115.000 đồng/kg 30/6/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 120.000 đồng/kg 30/6/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 125.000 đồng/kg 30/6/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 135.000 đồng/kg 30/6/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 150.000 – 155.000 đồng/kg 30/6/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 60 con/kg 150.000 đồng/kg 30/6/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 50 con/kg 170.000 – 180.000 đồng/kg 30/6/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg 200.000 – 210.000 đồng/kg 30/6/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg 250.000 – 260.000 đồng/kg 30/6/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 20 con/kg 340.000 – 350.000 đồng/kg 30/6/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 96.000 đồng/kg 30/6/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 106.000 đồng/kg 30/6/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 111.000 đồng/kg 30/6/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 117.000 đồng/kg 30/6/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 120.000 đồng/kg 30/6/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 128.000 đồng/kg 30/6/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 140.000 đồng/kg 30/6/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 60 con/kg 130.000 – 140.000 đồng/kg 30/6/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 50 con/kg 150.000 – 160.000 đồng/kg 30/6/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 40 con/kg 190.000 – 200.000 đồng/kg 30/6/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 30 con/kg 250.000 – 260.000 đồng/kg 30/6/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 20 con/kg 330.000 – 340.000 đồng/kg 30/6/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 92.000 đồng/kg 29/6/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 110.000 đồng/kg 29/6/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 120.000 đồng/kg 29/6/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 132.000 đồng/kg 29/6/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 153.000 đồng/kg 29/6/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 175.000 đồng/kg 29/6/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 70 con/kg 120.000 đồng/kg 29/6/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 60 con/kg 130.000 đồng/kg 29/6/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 50 con/kg 160.000 đồng/kg 29/6/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 40 con/kg 210.000 đồng/kg 29/6/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 30 con/kg 280.000 đồng/kg 29/6/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 20 con/kg 350.000 đồng/kg 29/6/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 122.000 đồng/kg 28/6/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 127.000 đồng/kg 28/6/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 130.000 đồng/kg 28/6/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 135.000 đồng/kg 28/6/2022 Bến Tre

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!