Giá tôm nguyên liệu tuần 1 – 7/11/2021

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 1 – 7/11/2021.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 60 con/kg 124.000 đồng/kg 4/11/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg 132.000 đồng/kg 4/11/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg 144.000 – 146.000 đồng/kg 4/11/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg 165.000 – 167.000 đồng/kg 4/11/2021 Bạc Liêu
Tôm sú dập đá 100 con/kg 90.000 đồng/kg 4/11/2021 Bạc Liêu
Tôm sú dập đá 70 con/kg 115.000 đồng/kg 4/11/2021 Bạc Liêu
Tôm sú dập đá 60 con/kg 125.000 đồng/kg 4/11/2021 Bạc Liêu
Tôm sú dập đá 50 con/kg 135.000 đồng/kg 4/11/2021 Bạc Liêu
Tôm sú dập đá 40 con/kg 145.000 – 155.000 đồng/kg 4/11/2021 Bạc Liêu
Tôm sú dập đá 30 con/kg 175.000 – 185.000 đồng/kg 4/11/2021 Bạc Liêu
Tôm sú dập đá 20 con/kg 230.000 đồng/kg 4/11/2021 Bạc Liêu
Tôm sú oxy 50 con/kg 145.000 đồng/kg 4/11/2021 Bạc Liêu
Tôm sú oxy 30 con/kg 210.000 đồng/kg 4/11/2021 Bạc Liêu
Tôm sú oxy 20 con/kg 260.000 đồng/kg 4/11/2021 Bạc Liêu
Tôm sú 60 con/kg 125.000 đồng/kg 4/11/2021 Bạc Liêu
Tôm sú 50 con/kg 135.000 đồng/kg 4/11/2021 Bạc Liêu
Tôm sú 40 con/kg 155.000 – 165.000 đồng/kg 4/11/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ oxy 30 con/kg 183.000 đồng/kg 4/11/2021 Bến Tre
Tôm thẻ oxy 25 con/kg 203.000 – 208.000 đồng/kg 4/11/2021 Bến Tre
Tôm thẻ 100 con/kg 96.000 đồng/kg 4/11/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 80 con/kg 110.000 đồng/kg 4/11/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 70 con/kg 116.000 đồng/kg 4/11/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 60 con/kg 122.000 đồng/kg 4/11/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 50 con/kg 132.000 đồng/kg 4/11/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 40 con/kg 146.000 đồng/kg 4/11/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 30 con/kg 167.000 – 169.000 đồng/kg 4/11/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 100 con/kg 93.000 đồng/kg 4/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 80 con/kg 111.000 đồng/kg 4/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg 118.000 đồng/kg 4/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg 123.000 đồng/kg 4/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg 131.000 đồng/kg 4/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg 166.000 đồng/kg 4/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 25 con/kg 190.000 đồng/kg 4/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 20 con/kg 246.000 đồng/kg 4/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 100 con/kg 95.000 đồng/kg 3/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 80 con/kg 110.000 đồng/kg 3/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 70 con/kg 118.000 đồng/kg 3/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg 123.000 đồng/kg 3/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg 131.000 đồng/kg 3/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg 145.000 đồng/kg 3/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg 166.000 đồng/kg 3/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 25 con/kg 195.000 đồng/kg 3/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 20 con/kg 247.000 đồng/kg 3/11/2021 Sóc Trăng

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!