Giá tôm nguyên liệu tuần 14/02 – 20/02/2022

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 14/02 – 20/02/2022.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 100 con/kg 95.000 đồng/kg 17/2/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 80 con/kg 110.000 đồng/kg 17/2/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 70 con/kg 115.000 đồng/kg 17/2/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg 123.000 đồng/kg 17/2/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg 135.000 đồng/kg 17/2/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg 148.000 – 152.000 đồng/kg 17/2/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg 168.000 – 170.000 đồng/kg 17/2/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 25 con/kg 185.000 – 190.000 đồng/kg 17/2/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 20 con/kg 240.000 đồng/kg 17/2/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 60 con/kg 140.000 đồng/kg 17/2/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 50 con/kg 160.000 đồng/kg 17/2/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 40 con/kg 205.000 đồng/kg 17/2/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 30 con/kg 250.000 đồng/kg 17/2/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 20 con/kg 340.000 đồng/kg 17/2/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 60 con/kg 140.000 đồng/kg 17/2/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 50 con/kg 160.000 đồng/kg 17/2/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg 190.000 đồng/kg 17/2/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg 240.000 đồng/kg 17/2/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 20 con/kg 350.000 đồng/kg 17/2/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg 120.000 đồng/kg 16/2/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 50 con/kg 135.000 đồng/kg 16/2/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 40 con/kg 156.000 đồng/kg 16/2/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 30 con/kg 183.000 đồng/kg 16/2/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 25 con/kg 205.000 đồng/kg 16/2/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 60 con/kg 140.000 đồng/kg 16/2/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 50 con/kg 160.000 đồng/kg 16/2/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 40 con/kg 205.000 đồng/kg 16/2/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 30 con/kg 250.000 đồng/kg 16/2/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 20 con/kg 350.000 đồng/kg 16/2/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 138.000 đồng/kg 16/2/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 157.000 đồng/kg 16/2/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 185.000 đồng/kg 16/2/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 200.000 đồng/kg 16/2/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 250.000 đồng/kg 16/2/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 111.000 đồng/kg 16/2/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 118.000 đồng/kg 16/2/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 124.000 – 125.000 đồng/kg 16/2/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 133.000 – 136.000 đồng/kg 16/2/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 150.000 đồng/kg 16/2/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 168.000 đồng/kg 16/2/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 178.000 – 183.000 đồng/kg 16/2/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 230.000 – 231.000 đồng/kg 16/2/2022 Cà Mau

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!