Giá tôm nguyên liệu tuần 15 – 21/11/2021

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 15 – 21/11/2021.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 100 con/kg 100.000 đồng/kg 18/11/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 80 con/kg 110.000 đồng/kg 18/11/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 70 con/kg 117.000 đồng/kg 18/11/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg 124.000 đồng/kg 18/11/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg 134.000 đồng/kg 18/11/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg 145.000 đồng/kg 18/11/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg 166.000 – 168.000 đồng/kg 18/11/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 25 con/kg 190.000 – 195.000 đồng/kg 18/11/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 20 con/kg 247.000 – 250.000 đồng/kg 18/11/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 100 con/kg 100.000 đồng/kg 18/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 80 con/kg 113.000 đồng/kg 18/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 70 con/kg 119.000 đồng/kg 18/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg 124.000 đồng/kg 18/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg 135.000 đồng/kg 18/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg 147.000 đồng/kg 18/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg 168.000 đồng/kg 18/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 25 con/kg 196.000 đồng/kg 18/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 20 con/kg 248.000 đồng/kg 18/11/2021 Sóc Trăng
Tôm sú loại 50 con/kg tại ao 146.000 đồng/kg 18/11/2021 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg tại ao 160.000 – 170.000 đồng/kg 18/11/2021 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg tại ao 200.000 – 210.000 đồng/kg 18/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 100 con/kg 90.000 đồng/kg 17/11/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 70 con/kg 115.000 đồng/kg 17/11/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg 130.000 đồng/kg 17/11/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg 145.000 đồng/kg 17/11/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg 160.000 – 170.000 đồng/kg 17/11/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg 190.000 – 200.000 đồng/kg 17/11/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 20 con/kg 245.000 đồng/kg 17/11/2021 Bạc Liêu
Tôm sú loại 60 con/kg 135.000 đồng/kg 17/11/2021 Bạc Liêu
Tôm sú loại 50 con/kg 150.000 đồng/kg 17/11/2021 Bạc Liêu
Tôm sú loại 40 con/kg 165.000 – 175.000 đồng/kg 17/11/2021 Bạc Liêu
Tôm sú loại 30 con/kg 190.000 – 200.000 đồng/kg 17/11/2021 Bạc Liêu
Tôm sú loại 20 con/kg 245.000 đồng/kg 17/11/2021 Bạc Liêu
Tôm sú loại 50 con/kg 135.000 đồng/kg 17/11/2021 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg 155.000 – 165.000 đồng/kg 17/11/2021 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg 180.000 – 190.000 đồng/kg 17/11/2021 Sóc Trăng
Tôm sú loại 20 con/kg 230.000 – 240.000 đồng/kg 17/11/2021 Sóc Trăng
Tôm sú loại 15 con/kg 290.000 – 300.000 đồng/kg 17/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 50 con/kg tại ao 135.000 – 138.000 đồng/kg 17/11/2021 Bến Tre
Tôm thẻ loại 80 con/kg tại ao 114.000 – 115.000 đồng/kg 17/11/2021 Bến Tre
Tôm thẻ loại 100 con/kg tại ao 102.000 – 103.000 đồng/kg 17/11/2021 Bến Tre
Tôm thẻ loại 50 con/kg tại ao 132.000 đồng/kg 17/11/2021 Trà Vinh
Tôm thẻ loại 80 con/kg tại ao 108.000 đồng/kg 17/11/2021 Trà Vinh
Tôm thẻ loại 100 con/kg tại ao 98.000 đồng/kg 17/11/2021 Trà Vinh
Tôm sú loại 40 con/kg 160.000 đồng/kg 17/11/2021 Trà Vinh
Tôm sú loại 30 con/kg 200.000 đồng/kg 17/11/2021 Trà Vinh
Tôm sú loại 20 con/kg 240.000 đồng/kg 17/11/2021 Trà Vinh
Tôm thẻ loại 50 con/kg tại ao 134.000 đồng/kg 17/11/2021 Đồng Tháp
Tôm thẻ loại 80 con/kg tại ao 111.000 đồng/kg 17/11/2021 Đồng Tháp
Tôm thẻ loại 100 con/kg tại ao 99.000 đồng/kg 17/11/2021 Đồng Tháp
Tôm thẻ loại 50 con/kg tại ao 134.000 đồng/kg 17/11/2021 Kiên Giang
Tôm thẻ loại 80 con/kg tại ao 112.000 đồng/kg 17/11/2021 Kiên Giang
Tôm thẻ loại 100 con/kg tại ao 101.000 đồng/kg 17/11/2021 Kiên Giang
Tôm thẻ loại 50 con/kg tại ao 134.000 đồng/kg 17/11/2021 Cà Mau
Tôm thẻ loại 80 con/kg tại ao 112.000 đồng/kg 17/11/2021 Cà Mau
Tôm thẻ loại 100 con/kg tại ao 102.000 đồng/kg 17/11/2021 Cà Mau

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!