Giá tôm nguyên liệu tuần 17/01 – 23/01/2022

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 17/01 – 23/01/2022.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 100 con/kg 94.000 đồng/kg 20/1/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 70 con/kg 113.000 đồng/kg 20/1/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg 118.000 đồng/kg 20/1/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg 130.000 đồng/kg 20/1/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg 143.000 đồng/kg 20/1/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg 165.000 – 168.000 đồng/kg 20/1/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 25 con/kg 190.000 đồng/kg 20/1/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 20 con/kg 250.000 đồng/kg 20/1/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 96.000 đồng/kg 20/1/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 107.000 đồng/kg 20/1/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 120.000 đồng/kg 20/1/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 130.000 đồng/kg 20/1/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 141.000 đồng/kg 20/1/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 160.000 đồng/kg 20/1/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 175.000 đồng/kg 20/1/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 235.000 đồng/kg 20/1/2022 Cà Mau
Tôm sú loại 100 con/kg 95.000 đồng/kg 20/1/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 70 con/kg 125.000 đồng/kg 20/1/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 60 con/kg 135.000 đồng/kg 20/1/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 50 con/kg 145.000 đồng/kg 20/1/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg 160.000 – 170.000 đồng/kg 20/1/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg 200.000 – 210.000 đồng/kg 20/1/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 20 con/kg 250.000 – 260.000 đồng/kg 20/1/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 60 con/kg 130.000 đồng/kg 19/1/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 50 con/kg 150.000 đồng/kg 19/1/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 40 con/kg 180.000 đồng/kg 19/1/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 30 con/kg 220.000 đồng/kg 19/1/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 20 con/kg 260.000 đồng/kg 19/1/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 90.000 đồng/kg 19/1/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 118.000 đồng/kg 19/1/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 128.000 đồng/kg 19/1/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 138.000 đồng/kg 19/1/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 158.000 đồng/kg 19/1/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 175.000 đồng/kg 19/1/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 233.000 đồng/kg 19/1/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 100 con/kg 95.000 đồng/kg 19/1/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 70 con/kg 125.000 đồng/kg 19/1/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 60 con/kg 135.000 đồng/kg 19/1/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 50 con/kg 145.000 đồng/kg 19/1/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 40 con/kg 160.000 – 170.000 đồng/kg 19/1/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 30 con/kg 200.000 – 210.000 đồng/kg 19/1/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 20 con/kg 250.000 – 260.000 đồng/kg 19/1/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg 118.000 đồng/kg 19/1/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 50 con/kg 130.000 đồng/kg 19/1/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 40 con/kg 146.000 đồng/kg 19/1/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 30 con/kg 170.000 đồng/kg 19/1/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 20 con/kg 220.000 đồng/kg 19/1/2022 Trà Vinh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!