Giá tôm nguyên liệu tuần 29/11 – 5/12/2021

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 29/11 – 5/12/2021.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 100 con/kg 90.000 đồng/kg 2/12/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 70 con/kg 115.000 đồng/kg 2/12/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg 125.000 đồng/kg 2/12/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg 140.000 đồng/kg 2/12/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg 155.000 -165.000 đồng/kg 2/12/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 25 con/kg 190.000 – 195.000 đồng/kg 2/12/2021 Bạc Liêu
Tôm sú loại 60 con/kg tại ao 135.000 đồng/kg 2/12/2021 Bạc Liêu
Tôm sú loại 50 con/kg tại ao 150.000 đồng/kg 2/12/2021 Bạc Liêu
Tôm sú loại 40 con/kg tại ao 165.000 – 175.000 đồng/kg 2/12/2021 Bạc Liêu
Tôm sú loại 30 con/kg tại ao 205.000 – 215.000 đồng/kg 2/12/2021 Bạc Liêu
Tôm sú loại 20 con/kg tại ao 275.000 đồng/kg 2/12/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 100 con/kg 100.000 đồng/kg 2/12/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 80 con/kg 113.000 đồng/kg 2/12/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 70 con/kg 121.000 đồng/kg 2/12/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg 125.000 đồng/kg 2/12/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg 136.000 đồng/kg 2/12/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg 146.000 – 148.000 đồng/kg 2/12/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg 167.000 – 169.000 đồng/kg 2/12/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 25 con/kg 188.000 – 193.000 đồng/kg 2/12/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 20 con/kg 244.000 – 246.000 đồng/kg 2/12/2021 Sóc Trăng
Tôm sú loại 50 con/kg tại ao 210.000 – 220.000 đồng/kg 2/12/2021 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg tại ao 170.000 – 180.000 đồng/kg 2/12/2021 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg tại ao 150.000 – 160.000 đồng/kg 2/12/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ oxy 100 con/kg 104.000 đồng/kg 2/12/2021 Trà Vinh
Tôm thẻ oxy 60 con/kg 128.000 đồng/kg 2/12/2021 Trà Vinh
Tôm thẻ oxy 50 con/kg 140.000 đồng/kg 2/12/2021 Trà Vinh
Tôm thẻ oxy 40 con/kg 157.000 đồng/kg 2/12/2021 Trà Vinh
Tôm thẻ oxy 30 con/kg 177.000 đồng/kg 2/12/2021 Trà Vinh
Tôm thẻ oxy 25 con/kg 180.000 – 193.000 đồng/kg 2/12/2021 Trà Vinh
Tôm thẻ oxy 20 con/kg 250.000 – 260.000 đồng/kg 2/12/2021 Trà Vinh
Tôm sú oxy loại 30 con/kg 200.000 – 210.000 đồng/kg 2/12/2021 Trà Vinh
Tôm sú oxy loại 25 con/kg 230.000 đồng/kg 2/12/2021 Trà Vinh
Tôm sú oxy loại 20 con/kg 280.000 đồng/kg 2/12/2021 Trà Vinh
Tôm thẻ 200 con/kg 75.000 đồng/kg 2/12/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 150 con/kg 90.000 đồng/kg 2/12/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 100 con/kg 103.000 đồng/kg 2/12/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 70 con/kg 120.000 đồng/kg 2/12/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 60 con/kg 125.000 đồng/kg 2/12/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 50 con/kg 134.000 đồng/kg 2/12/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 40 con/kg 145.000 đồng/kg 2/12/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 30 con/kg 168.000 đồng/kg 2/12/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 25 con/kg 190.000 đồng/kg 2/12/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 20 con/kg 250.000 đồng/kg 2/12/2021 Cà Mau

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!