Giá tôm nguyên liệu tuần 8 – 14/11/2021

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 8 – 14/11/2021.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 60 con/kg 124.000 đồng/kg 11/11/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg 133.000 đồng/kg 11/11/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg 147.000 đồng/kg 11/11/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg 167.000 – 170.000 đồng/kg 11/11/2021 Bạc Liêu
Tôm sú dập đá 100 con/kg 90.000 đồng/kg 11/11/2021 Sóc Trăng
Tôm sú dập đá 70 con/kg 115.000 đồng/kg 11/11/2021 Sóc Trăng
Tôm sú dập đá 60 con/kg 125.000 đồng/kg 11/11/2021 Sóc Trăng
Tôm sú dập đá 50 con/kg 140.000 đồng/kg 11/11/2021 Sóc Trăng
Tôm sú dập đá 40 con/kg 150.000 – 160.000 đồng/kg 11/11/2021 Sóc Trăng
Tôm sú dập đá 30 con/kg 180.000 – 190.000 đồng/kg 11/11/2021 Sóc Trăng
Tôm sú dập đá 20 con/kg 230.000 đồng/kg 11/11/2021 Sóc Trăng
Tôm sú oxy 60 con/kg 130.000 đồng/kg 11/11/2021 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg tại ao 155.000 đồng/kg 11/11/2021 Bến Tre
Tôm sú loại 30 con/kg tại ao 185.000 đồng/kg 11/11/2021 Bến Tre
Tôm sú loại 20 con/kg tại ao 230.000 đồng/kg 11/11/2021 Bến Tre
Tôm thẻ loại 50 con/kg tại ao 133.000 đồng/kg 11/11/2021 Bến Tre
Tôm thẻ loại 80 con/kg tại ao 110.000 đồng/kg 11/11/2021 Bến Tre
Tôm thẻ loại 100 con/kg tại ao 100.000 đồng/kg 11/11/2021 Bến Tre
Tôm sú oxy 50 con/kg 150.000 đồng/kg 11/11/2021 Bạc Liêu
Tôm sú oxy 40 con/kg 160.000 – 170.000 đồng/kg 11/11/2021 Bạc Liêu
Tôm sú oxy 30 con/kg 200.000 – 210.000 đồng/kg 11/11/2021 Bạc Liêu
Tôm sú oxy 20 con/kg 260.000 đồng/kg 11/11/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 100 con/kg 98.000 đồng/kg 10/11/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 80 con/kg 108.000 đồng/kg 10/11/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 70 con/kg 115.000 đồng/kg 10/11/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 60 con/kg 120.000 đồng/kg 10/11/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 50 con/kg 130.000 đồng/kg 10/11/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 40 con/kg 147.000 đồng/kg 10/11/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 30 con/kg 167.000 – 169.000 đồng/kg 10/11/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 40 con/kg 160.000 đồng/kg 10/11/2021 Trà Vinh
Tôm thẻ 30 con/kg 200.000 đồng/kg 10/11/2021 Trà Vinh
Tôm thẻ 20 con/kg 240.000 đồng/kg 10/11/2021 Trà Vinh
Tôm thẻ 60 con/kg 123.000 đồng/kg 10/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg 130.000 – 132.000 đồng/kg 10/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg 144.000 – 146.000 đồng/kg 10/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg 165.000 – 167.000 đồng/kg 10/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 25 con/kg 190.000 – 195.000 đồng/kg 10/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 20 con/kg 245.000 – 247.000 đồng/kg 10/11/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 100 con/kg 102.000 đồng/kg 10/11/2021 Trà Vinh
Tôm thẻ 80 con/kg 112.000 đồng/kg 10/11/2021 Trà Vinh
Tôm thẻ 50 con/kg 134.000 đồng/kg 10/11/2021 Trà Vinh
Tôm thẻ 100 con/kg 100.000 đồng/kg 9/11/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 60 con/kg 120.000 đồng/kg 9/11/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 50 con/kg 129.000 đồng/kg 9/11/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 40 con/kg 147.000 đồng/kg 9/11/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 30 con/kg 168.000 – 170.000 đồng/kg 9/11/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 25 con/kg 192.000 – 195.000 đồng/kg 9/11/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 20 con/kg 248.000 đồng/kg 9/11/2021 Cà Mau

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!