“Giáo trình di truyền và chọn giống thủy sản”

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – “Giáo trình di truyền và chọn giống thủy sản” được biên soạn với mục đích giúp cho sinh viên thủy sản, những nhà quản lý trại giống tương lai nhận thức được di truyền là cơ sở khoa học của việc chọn giống, một việc làm thường xuyên của người quản lý trại giống; thấy rõ di truyền không phải là một lĩnh vực khó hiểu và chỉ dành riêng cho những nhà di truyền học và hiểu rõ chất lượng giống thủy sản phụ thuộc nhiều vào các chương trình sinh sản và làm thế nào quản lý được chất lượng cả nuôi.

Với mục đích trên, các khái niệm cơ bản về di truyền cổ điển, di truyền quần thể, di truyền số lượng đến di truyền phân tử được trình bày ngắn gọn, cô đọng; song song đó là các minh họa, thí dụ được trích dẫn trực tiếp từ các kết quả nghiên cứu, phát hiện trên cá và động vật thủy sản khác. Giáo trình này không chỉ là tài liệu học tập dành riêng cho sinh viên đại học các ngành NTTS và bệnh học thủy sản mà còn là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lý giống và nguồn lợi thủy sản.

Sách do Nhà xuất bản Đại học Huế phát hành

Thanh Nguyên
Top of Form

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!