“Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển”

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Nuôi cá biển đang phát triển nhanh chóng và đa dạng hóa, hiện đại hóa, thân thiện với môi trường và bền vững.

Ở Việt Nam, cá biển là một đối tượng quan trọng trong NTTS. Cuốn giáo trình “Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển” của PGS.TS Trần Ngọc Hải; TS Lê Quốc Việt; TS Lý Văn Khánh; GS.TS Nguyễn Thanh Phương sẽ mang đến các kiến thức và kỹ năng cơ bản về nguyên lý và kỹ thuật trong sản xuất giống và nuôi cá biển. Cuốn sách được biên soạn dựa vào các nguyên lý chung, các thành tựu mới trong nghiên cứu trong nước và thế giới, trên cơ sở kết quả thực tế trong nghiên cứu và ứng dụng về sản xuất giống và nuôi cá biển của các tác giả. Sách gồm 4 phần chính:

Phần 1: Tổng quan về sản xuất giống và nuôi cá biển

Phần 2: Đặc điểm sinh học của một số loài cá biển

Phần 3: Kỹ thuật sản xuất giống cá biển

Phần 4: Kỹ thuật nuôi cá biển thương phẩm

Sách do Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ phát hành

An Nhiên

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!