Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Chiều 14/10, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ TN&MT) cùng Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác nhằm triển khai Chương trình số 02/CTPH-BTNMT-BNN ngày 12/7/2017 giữa Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT về Chương trình phối hợp công tác giữa hai Bộ giai đoạn 2017 – 2020.

Tham dự có ông Trần Đình Luân – Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, ông Tạ Đình Thi – Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cùng đại diện hai bên.

Quy chế phối hợp này quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Tổng cục Thủy sản (sau đây gọi là hai Bên) trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quản lý hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản trên biển, bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của hai Bên, việc phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị của hai Bên phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Tạ Đình Thi – Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, cho biết: Hai bên sẽ cùng nhau phối hợp thực hiện 8 nội dung chủ yếu, đó là: Phối hợp trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu; Phối hợp tổ chức thực hiện quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo; khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo; Cùng nhau thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.

Đặc biệt, sẽ kết hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trong đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; hoạt động nghiệp vụ; Cùng nhau tổ chức các cuộc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo,  quản lý hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản trên biển, bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Ba năm một lần, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Tổng cục Thủy sản đồng chủ trì tổng kết công tác phối hợp giữa hai Bên và định hướng công tác chỉ đạo hoạt động phối hợp trong những năm tiếp theo.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức tổng kết lần thứ nhất, sau đó hai Bên luân phiên tổ chức. Hai Bên xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch phối hợp; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế; tổng hợp tình hình, cung cấp, trao đổi thông tin giữa hai Bên về các hoạt động phối hợp. Quý IV hàng năm, hai Bên luân phiên chủ trì tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động phối hợp giữa hai Bên và xây dựng kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ phối hợp cụ thể của năm tiếp theo.

“Đây sẽ là bước tiến mới trong việc kết hợp tổ chức và cung cấp thông tin giữa hai đơn vị quản lý tài nguyên môi trường biển đảo nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển. Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ các loài thủy sinh quý hiếm trên phạm vi toàn quốc; đồng thời quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đảm bảo công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển” – Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi nhấn mạnh.

Ông Trần Đình Luân – Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, cho biết, nếu hoạt động của hai bên không có sự phối hợp và chia sẻ thì có nhiều điểm sẽ chồng chéo, rất khó phát triển đồng bộ nên Tổng cục Thủy sản rất đồng thuận trước sự hợp tác này. Trước những kinh nghiệm của một số quốc gia, chúng ta có thể áp dụng những điểm hợp lý nhất vào thực tế Việt Nam để phát triển kinh tế bền vững, sinh kế ngư dân được đảm bảo gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Với chức năng nhiệm vụ của mỗi bên, hai Bên cùng phối hợp hoạt động hoàn thành các nhiệm vụ, cùng thực hiện một mục đích chung vì biển đảo quê hương.

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết


Vũ Mưa

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!