Môi trường phải hài hòa với phát triển kinh tế

Chưa có đánh giá về bài viết

Đây là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 ngày 3/8 tại Hà Nội: “Quan điểm của Chính phủ, Bộ TN&MT trước tiên là không đánh đổi môi trường, nhưng quan điểm nữa môi trường cũng phải hài hòa với phát triển, để bảo đảm thực hiện quy hoạch bền vững”.

Môi trường cũng phải hài hòa với phát triển, để bảo đảm thực hiện quy hoạch bền vững

Môi trường cũng phải hài hòa với phát triển, để bảo đảm thực hiện quy hoạch bền vững

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, có người dân nhầm lẫn vật chất nạo vét từ khu quay tàu cảng là chất thải. Trên thực tế hiện nay về thuật ngữ, Luật biển quốc tế, Công ước London, luôn quan niệm các vật chất nạo vét từ biển là tài nguyên và khuyến cáo cố gắng xem xét tái sử dụng tài nguyên này. Về vấn đề cấp phép của Bộ TN&MT, đánh giá tác động môi trường từ năm 2014, theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 đã thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bộ TN&MT đã thực hiện theo Luật Tài nguyên môi trường biển, xem toàn bộ đánh giá tác động môi trường. Có vấn đề gì tại thời điểm đó chưa đánh giá chặt chẽ, nhận chìm thì lần này nhìn nhận xem xét toàn diện, khoa học bài bản hơn. Quan điểm của Chính phủ, Bộ TN&MT trước tiên là không đánh đổi môi trường, nhưng quan điểm nữa là trung tâm nhiệt điện đã quy hoạch từ năm 2007, môi trường cũng phải hài hòa với phát triển, để bảo đảm thực hiện quy hoạch bền vững.

Viện Hải dương học Nha Trang, đơn vị thuộc Viện Hàn lâm, là cơ quan độc lập đánh giá hiện trạng môi trường, đánh giá các tác động của quá trình nạo vét, nhận chìm. Đơn vị này đang làm đánh giá cơ sở khoa học toàn diện vấn đề, còn Bộ TN&MT đang triển khai đánh giá mô hình mô phỏng, dự báo đánh giá lan truyền mặt tầng đáy, chiều gió thuỷ triều… Cùng đó, xác lập hệ thống qua Viện Hải dương học, quan trắc các tầng nước, các vị trí.

>>Theo báo cáo tạo phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, chỉ số tiêu dùng tiếp tục được kiểm soát và tháng 7 tăng 0,31% so với tháng 12/2016 và tăng 0,11% so tháng trước. Chỉ số CPI bình quân trong phạm vi bảo đảm kiểm soát. Xuất khẩu tiếp tục tăng cao, 18,7%. Thu ngân sách đạt khá 48,2% so dự toán năm 2017. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng tốt.

Anh Vũ

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!