Quy định quản lý, bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

Chưa có đánh giá về bài viết

Đây là đề xuất mới được Bộ NN&PTNT đưa vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản.

Ảnh: Sưu tầm

Ảnh: Sưu tầm

Theo dự thảo, loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm được phân thành 2 nhóm. Trong đó, nhóm I gồm: Các loài thủy sản ở tình trạng đặc biệt nguy cấp, có giá trị đặc biệt về khoa học, kinh tế ở tình trạng nguy cơ tuyệt chủng cao; chỉ được khai thác để bảo tồn, nghiên cứu tạo giống ban đầu và hợp tác quốc tế. Nhóm II gồm: các loài thủy sản ở tình trạng sẽ nguy cấp, có giá trị cao về khoa học; kinh tế nhưng có nguy cơ đang bị suy giảm số lượng trong tự nhiên; được phép khai thác có điều kiện.

Quy định nêu rõ, các loài nhóm I: Cấm khai thác, trừ trường hợp khai thác vì mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu để tạo nguồn giống ban đầu và hợp tác quốc tế thực hiện theo quy định. Đối với các loài nhóm II: Được phép khai thác khi đáp ứng được các điều kiện về Danh mục các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm. Trong trường hợp không đáp ứng được các điều kiện nêu trên chỉ được khai thác vì mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo nguồn giống ban đầu và hợp tác quốc tế.

Cùng đó, tổ chức, cá nhân nghiên cứu tạo giống ban đầu và sản xuất giống các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm phải thả 1% tổng số cá thể sản xuất được vào vùng nước tự nhiên phù hợp, trong 60 tháng để tái tạo, bổ sung nguồn lợi thủy sản.

Cũng theo dự thảo, loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm bị đánh bắt không chủ ý trong các hoạt động khai thác thủy sản xử lý như sau: Trường hợp cá thể còn sống phải được thả về môi trường tự nhiên. Trường hợp cá thể bị thương nhưng vẫn có khả năng sống sót, tổ chức, cá nhân khai thác có trách nhiệm cứu, chữa và bàn giao cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thủy sản tại địa phương hoặc cơ quan cứu hộ thủy sản để tiếp tục cứu, chữa và tái thả lại môi trường sống tự nhiên của chúng. Trường hợp cá thể bị chết, tổ chức, cá nhân khai thác cần lưu giữ, bảo quản, thông báo, bàn giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành thủy sản hoặc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam hoặc cơ quan nghiên cứu khoa học để làm tiêu bản, trưng bày, nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục.

Phạm Thu

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!