Sổ tay Hướng dẫn áp dụng VietGAP nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm sú

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Sổ tay nhằm giới thiệu cho người nông dân hiểu rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện tiêu chuẩn trong thực hành sản xuất nông nghiệp tốt của Việt Nam (gọi tắt là VietGAP) do Bộ NN&PTNT ban hành.

Nội dung sổ tay được chia thành 4 chương: 

Chương 1: Giới thiệu chung. 

Chương 2: Các quy định của pháp luật và chính sách hỗ trợ về sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm sú. 

Chương 3: Nội dung quy trình sản xuất nông
nghiệp tốt (VietGAP) cho nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng và tôm sú. 

Chương 4: Các biểu mẫu ghi chép trong sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng và tôm sú. 

Duy Kiên

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!