Sửa đổi quy định trong Hiệp định RCEP

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bộ Công thương mới đây đã ban hành thông tư sửa đổi Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18/2/2022 quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối thác Kinh tế toàn diện khu vực, có hiệu lực thực thi từ ngày 1/1/2023.

Cụ thể, thay thế Phụ lục I (Quy tắc cụ thể mặt hàng) tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 05/2022/TT-BCT  bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Chế biến cá tra xuất khẩu. Ảnh: ST

Theo đó, tiêu chí “hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại một nước thành viên” và “ hàng hóa được sản xuất tại một nước thành viên chỉ từ nguyên liệu có xuất xứ từ một hay nhiều nước thành viên” nên tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Thông tư số 05/2022/TT-BCT được áp dụng đối với tất cả các dòng hàng. Trường hợp có nhiều tiêu chí xuất xứ hàng hóa để lựa chọn trong Quy tắc cụ thể mặt hàng, hàng hóa có xuất xứ khi đáp ứng một trong các tiêu chí xuất xứ đó. Cùng đó, tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa chỉ áp dụng cho nguyên liệu không có xuất xứ. Trường hợp tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa có quy định nguyên liệu loại trừ, quy định loại trừ áp dụng với nguyên liệu không có xuất xứ.

Đồng thời, thay thế Phụ lục III (Mẫu C/O RCEP xuất khẩu và mẫu Tờ khai bổ sung C/O) tại điểm c khoản 1 Điều 4 Thông tư số 22 bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!