T2, 06/07/2020 10:12

Sức bật từ mô hình tôm – lúa

Chưa có đánh giá về bài viết

So với nuôi tôm thâm canh, mặc dù sản lượng tôm thu được từ mô hình tôm – lúa không cao, tuy nhiên đây là một mô hình có tính bền vững bởi khi thực hiện luân canh tôm – lúa sẽ giúp cải tạo môi trường cho nuôi tôm và trồng lúa, giảm việc sử dụng phân bón, thuốc và hóa chất trong sản xuất, giảm dịch bệnh.

Đặc biệt, mô hình tôm – lúa còn tạo ra những sản phẩm sạch có chất lượng cao, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Về lâu dài thì mô hình tôm – lúa có thể coi là kịch bản tốt để ứng phó với hiện tượng BĐKH đang diễn ra hiện nay, đặc biệt là ở khu vực ĐBSCL.

Cải tạo và chuẩn bị ruộng nuôi

Giống lúa Một bụi đỏ, trắng tròn… và các giống mới OM 2517, OM 1490, AS 996 thích hợp và cho năng suất cao trong mô hình luân canh 

Kiểm tra tôm nuôi

Phan Thanh Cường

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!